Visos naujienos

Atestacijos posėdžio rezultatai

2016 m. gruodžio 20-21 d.d. Inovatyvių studijų instituto organizuotame studijų dalykų pritaikomumo nuotolinėms studijoms atestacijos posėdyje  buvo vertinami ir atestuoti  3-iam (pilnai nuotoliniam) lygiui šie studijų dalykai: „Filosofija“ (dėst. R.Viedrynaitis). 2-am pritaikomumo nuotolinėm...

Studijų dalykų atestacija nuotolinėms studijoms 2017-01-20

2017 m. sausio 20 dieną 10 val. Inovatyvių studijų institute įvyks „Nuotolinių studijų dalykų ekspertinio vertinimo darbo grupės“ posėdis, kuriame bus atestuojami studijų dalykai pritaikyti nuotolinėms studijoms ir virtualiam mobilumui. Šioje komisijoje atestuoti dalykai sudaro dėstytojams galimybę...

Studijų dalykų atestacija nuotolinėms studijoms 2016-12-20

Skelbiamas neeilinis atestacijos posėdis studijų dalykų pritaikomumo nuotolinėms studijoms 2016 m. gruodžio 20-21 d.d. 9:00-12:00 ir 14:00-17:00  val. V. Putvinskio g. 23 - 101 kab. Kaunas. Šioje komisijoje atestuoti dalykai sudaro dėstytojams galimybę mokslinės veiklos lentelėse gauti 20-25 didakt...

ReOPEN projekto partnerių susistikimas Kaune

Tarptautiniai ekspertai dalyvaujantys VDU koordinuojamame Eramsus+ KA2 projekte "ReOPEN - Recognition of Valid and Open Learning" (Atvirojo mokymosi pripažinimas) diskutavo kaip sukurti validžias atvirojo mokymosi skaitmenines sistemas, siekiant savaiminio ir neformaliojo atviro mokymosi pripažinimo...

VDU rengia seminarus mokytojams

Lapkričio 18 dieną Vytauto Didžiojo universitetas (VDU) organizuoja seminarus mokytojams, mokyklų ir gimnazijų darbuotojams bei vadovams. Profesinio tobulėjimo mokymų metu mokyklų atstovai galės pagilinti bei praplėsti žinias pagal savo mokomą dalyką ar pasirinkti bendrojo ugdymo seminarą. Keturių ...

Europos nuotolinio mokymosi savaitė

2016 m. lapkričio 7 – 11 d.d. vyks Europos nuotolinio mokymosi savaitė (European Distance Learning Week). Savaitės metu vyks 5 Europos nuotolinio ir e.mokymosi tinklo (EDEN) organizuojami seminarai internetu (anglų kalba): Europos pasiekimai ir inovacijos nuotolinio mokymosi srityje – 13:00 –...