Visos naujienos

Studijų dalykų atestacija nuotolinėms studijoms 2017-06-28

2017 m. birželio 28 dieną 10 val. Inovatyvių studijų institute įvyks „Nuotolinių studijų dalykų ekspertinio vertinimo darbo grupės“ posėdis, kuriame bus atestuojami studijų dalykai pritaikyti nuotolinėms studijoms ir virtualiam mobilumui. Šioje komisijoje atestuoti dalykai sudaro dėstytojams galimy...

Įvyko mokymų savaitė dėstytojams

Gegužės 8-12 dienomis Vytauto Didžiojo universitete vyko tarptautiniai mokymai  „Dėstytojų bendradarbiavimas rengiant turinį aktyviam mokymuisi nuotoliniu būdu (VOCAL)“. Mokymų metu universitetų dėstytojai ir profesinių mokyklų mokytojai bendradarbiaudami grupėse, planavo kokybiškus skaitmeniniais m...

28-ojo atestacijos posėdžio rezultatai

2017 m. balandžio 20 d. Inovatyvių studijų instituto organizuotame studijų dalykų pritaikomumo nuotolinėms studijoms atestacijos posėdyje buvo vertinami ir atestuoti šie studijų dalykai (2-am lygiui): „Modernių organizacijų raida” (dėst. A. Stelmokienė) „Kokybiniai politinės erdvės tyrimų me...

Atestacijos posėdžio rezultatai neformaliam švietimui

2017 m. balandžio 20 d. Inovatyvių studijų instituto organizuotame dalykų pritaikomumo nuotolinėms studijoms atestacijos posėdyje buvo vertinami ir atestuoti neformaliam švietimui skirti dalykai: 2-am lygui (mišrus nuotoliniui): „Sutarčių teisė” (dėst. P. Astromskis) 3-am lygiui (nuotolin...

Mokymai pedagogams gegužės 8-12 dienomis, Kaune

Mokymų metu bus skatinamas aukštųjų mokyklų dėstytojų ir profesinių mokyklų mokytojų bendradarbiavimas, rengiant aktyvų mokymąsi nuotoliniu būdu įtraukiant skaitmenines, socialines ir tarpkultūrines kompetencijas. Mokymų metu dalyviai dirbs grupėse pasirinkdami IKT įrankius ir projektuodami atvirą m...

Cable Green pristatymo įrašas apie atvirąsias licencijas

Siūlome pasinaudoti neeiline galimybe ir peržiūrėti Cable Green pranešimo įrašą! Atviresnio švietimo savaitės metu Cable Green pristatė atvirąsias licencijas bei atviruosius švietimo išteklius, pateikė pavyzdžių kaip įvairios organizacijos tapo atviresnėmis. Įrašas: https://connect.srce.hr/p9qkkm...