Studijų medžiagos pateikimas

Kiekvieno studijų dalyko medžiaga užpildoma mokomąja  ar informacine medžiaga naudojant resursų ir aktyvumų (veiklų) pridėjimus. Pirmiausiai sužinosite kaip  pridėti resursą ir kaip valdyti resursą.

Tam, kad galėtumėte kursą užpildyti turiniu, turite įjungti redagavimo režimą. Paspauskite mygtuką Įjungti redagavimą, esantį „Valdymo bloke (Settings)“.

Esant redagavimo režimui, mygtukas Įjungti redagavimą pasikeičia į Išjungti redagavimą. 

Įjungus redagavimą prie blokų atsiranda taip pat ir valdymo mygtukai.

Vidurinėje turinio kėlimo dalyje  atsiranda sąrašai, iš kurio pasirenkate norimą informacijos šaltinio tipą (resursą) arba pageidaujamą aktyvumą (veiklą).

Norėdami į studijų dalyko medžiagą įkelti informaciją ar medžiagą iš norimo informacijos šaltinio, pasirenkate „Pridėti veiklą ar resursą“ atitinkamos temos bloko lange. Yra keletas resursų tipų priklausomai iš kokio informacijos šaltinio bus pateikiama mokomoji medžiaga.