Skaitmeniniai ženkliukai

Nuotolinių studijų aplinkoje studentų veiklą galima skatinti skaitmeniniais ženkliukais (angl. digital badger). Plačiau apie skaitmeninius ženklelius galite rasti čia. Žemiau pateikiami vadovai dėstytojui apie tai, kaip sukurti, aktyvuoti bei išduoti skaitmeninį ženkliuką.

  1. Atsisiųskite oficialius VDU skaitmeninius ženkliukus skirtus besimokantiesiems.
  2. Užpildykite skaitmeninio ženkliuko kūrimo šabloną, aprašydami ženkliuko metaduomenis, pagrindžiančius išdavimo paskirtį ir kriterijus (skaitmeninių ženkliukų kūrimo šabloną galima rasti čia).
  3. Naudodamiesi naudotojo vadovu sukurkite skaitmeninį ženkliuką savo studijų dalyke (Moodle aplinkoje) bei jį aktyvuokite.

 

Pastaba: pasibaigus studijų dalykui (ar semestrui) ir išregistravus studentus iš dalykų, skaitmeniniai ženkliukai iš studentų NĖRA atimami. Skaitmeninio ženkliuko išdavimo laikotarpis yra nustatomas kūrimo metu, o skaitmeninis ženkliukas nuolat yra prieinamas studentui jo Moodle paskyroje ir matomas kitiems Moodle naudotojams.