Įvertinimai

Studentai studijuodami dalyką tam tikrose veiklose gali būti vertinami pažymiu. Populiariausios vertinamos veiklos yra Užduotis ir Testas. Tam, kad studentas gautų bendrą savo įvertinimų vaizdą bei sužinotų galutinį įvertinimą, dėstytojas turi sudaryti vertinamų elementų sąrašą bei priskirti jiems svorius.

Studijų dalyko Įvertinimų skiltį rasite Valdymo (Administration) bloke -> Įverčių knygelės nuostatai (Grades).

Vertinamų elementų sąrašo sudarymas

  • prisijungti prie studijų dalyko VDU Moodle aplinkoje
  • iškviesti funkciją Valdymo (Administration) bloke -> Įverčių knygelės nuostatai (Grades)
  • naujai atverstoje lentelėje (viršuje) pasirinkti kortelę Kategorijos ir elementai (Categories and items)
  • naujai atverstoje lentelėje peržiūrėkite jau automatiškai Moodle aplinkos pridėtus elementus, kuriuos jums reikės vertinti
  • esant poreikiu, pridėkite papildomą vertinamą elementą paspaudami mygtuką Pridėti vertinamąjį elementą

Naujo elemento kūrimo metu įveskite elemento pavadinimą ir pakoreguokite aukščiausio vertinimo reikšmę.

Pridėjus trūkstamą elementą jis atsiranda sąraše. Elementas neveda į jokią veiklą, nes tai tik įvertinimų elementas, o ne Moodle veikla.

Vertinamų elementų didžiausios vertės nustatymas

Atkreipkite dėmesį, kad visi jūsų vertinami elementai turi būti vertinami pagal vieningą vertinimo skalę. Jei naudojatės 10-bale vertinimo skale, visų vertinamų elementų didžiausią reikšmę nustatykite 10.

Paspauskite mygtuką Įrašyti keitimus.

Paspaudę ant kortelės Peržvelgti (View) matysite bendrą vaizdą.

Įvertinimų suvedimas

Jei vertinote veiklas, tokias kaip užduotis ar testas, jų rezultatai automatiškai atsiras Įvertinimų skiltyje. Jei sukūrėte papildomą vertinamą elementą (pvz., Egzaminas), jo rezultatus suveskite įjungę redagavimo rėžimą.

Suvedę įvertinimus būtinai paspauskite mygtuką Atnaujinti (Update).