Įvertinimai

Studentai studijuodami dalyką gali būti vertinami pažymiu tam tikrose veiklose. Populiariausios vertinamosios veiklos yra Užduotis ir Testas. Tam, kad studentas gautų bendrą savo įvertinimų vaizdą bei sužinotų galutinį įvertinimą, dėstytojas turi sudaryti vertinamųjų elementų sąrašą bei priskirti jiems svorius.

Studijų dalyko Įvertinimų skiltį rasite Valdymo (Administration) bloke -> Įverčių knygelės nuostatai (Grades).

Vertinamųjų elementų sąrašo sudarymas

  • prisijungti prie studijų dalyko VDU Moodle aplinkoje
  • iškviesti funkciją Valdymo (Administration) bloke -> Įverčių knygelės nuostatai (Grades)
  • naujai atverstoje lentelėje (viršuje) pasirinkti kortelę Kategorijos ir elementai (Categories and items)
  • naujai atverstos lentelėje peržiūrėkite jau automatiškai Moodle aplinkos pridėtus elementus kuriuos jums reikės vertinti.
  • esant poreikiu pridėkite papildomą vertinamąjį elementą paspaudami mygtuką Pridėti vertinamąjį elementą

Naujo elemento kūrimo metu įveskite elemento pavadinimą ir pakoreguokite aukščiausio vertinimo reikšmę.

Pridėjus trūkstamą elementą jis atsiranda sąraše. Elementas neveda į jokią veiklą nes tai tik įvertinimų elementas ne Moodle veikla.

Vertinamųjų elementų didžiausios vertės nustatymas

Atkreipkite dėmesį visi jūsų vertinamieji elementai turi būti pagal vieningą vertinimo skalę. Jei naudojatės 10-bale vertinimo skale visų vertinamųjų elementų didžiausią reikšmę nustatykite 10.

Paspauskite mygtuką Įrašyti keitimus.

Grįžę į kortelę Peržvelgti (View) matysite bendrą vaizdą.

Įvertinimų suvedimas

Jei vertinote veiklas tokias kaip užduotis ar testas jų rezultatai automatiškai sukris į Įvertinimus. Jei sukūrėte papildomą vertinamąjį elementą (pvz. Egzaminas) jo rezultatus suveskite įjungę redagavimo rėžimą.

Suvedę įvertinimus būtinai paspauskite mygtuką Atnaujinti (Update).