Grupės

Vartotojų grupių sudarymas studijų dalyke

Vartotojų grupių kūrimas grupiu_ikona_2 – tai nuotolinių studijų aplinkos funkcija, leidžianti studijų dalyke suskirstyti besimokančiuosius (studentus) į grupes.

Naudojantis šia funkcija studijų dalyke grupes galima suskirstyti tik iš jau į dalyką įregistruotų besimokančiųjų.

Norėdami suskirstyti studentus į grupes, galite tai atlikti dviem būdais:

 1. Rankinis studentų suskirstymas į grupes
 2. Automatinis studentų suskirstymas į grupes

Rankinis studentų suskirstymas

 • prisijungti prie studijų dalyko VDU Moodle aplinkoje;
 • Valdymo (Administration) bloke -> Vartotojai (Users) -> Redaguoti grupes (Groups)
 • naujai atverstoje lentelėje pasirinkti funkciją Sukurti grupę (Create group)
 • naujai atverstoje lentelėje įvesti Grupės pavadinimą (Group name) bei pasirinktinai užpildykite kitus papildomus laukus
 • paspauskite mygtuką Išsaugoti pakeitimus (Save changes). Veiksmą kartokite tiek kartų kiek norite sukurti grupių.

Toliau skaitykite studentų priskyrimas prie grupių.

Automatinis studentų suskirstymas

 • prisijungti prie studijų dalyko VDU Moodle aplinkoje;
 • Valdymo (Administration) bloke -> Vartotojai (Users) -> Redaguoti grupes (Groups)
 • naujai atverstoje lentelėje pasirinkti funkciją Automatiškai sugeneruoti grupes (Auto-create groups)
 • naujai atverstoje lentelėje
  • įvesti Įvardijimo schema (Naming scheme) kuri nurodo kokie bus grupių pavadinimai. Įveskite pasirinktą žodį pvz.: Grupė ir pasirinktą įvardijimo simbolį. Tai gali būti:
   • Grupė @ – kur @, reiškia skaitmenį (tokiu atveju grupių pavadinimai bus Grupė 1, Grupė 2 ir t.t.)
   • Grupė # – kur  #, reiškia raidę (tokiu atveju grupių pavadinimai bus Grupė A, Grupė B ir t.t.)
  • parinkiti Specifikaciją (Auto create bases on) pagal ką sudaryti grupes. Galima grupes suskirtyti nurodant būsimą Grupių kiekį arba pagal Vartotojų grupėse kiekį
  • įvesti Grupių/vartotojų kiekį (Group/member count) kuri nurodo kiek grupių arba kiek narių grupėje (pasirinktinai pagal kurį kriterijų pasirinkta skiltyje Specifikacija sudarinėti grupes) turi būti

Automatinis studentų suskirtymas į grupes: nustatymai

 • paspauskite mygtuką Peržvelgti (Preview) (žiūrėti pav. 1). Jei pateiktas būsimų grupių sąrašas jus tenkina spauskite Patvirtinti (Submit).
Būsimų, automatiškai suformuotų, grupių peržiūra

Būsimų, automatiškai suformuotų, grupių peržiūra

 • paspauskite mygtuką Patvirtinti (Submit). Atvers bendrą sąrašą su suformuotomis grupėmis
Suformuotų grupių sąrašas (dėstytojui)

Suformuotų grupių sąrašas (dėstytojui)

Studentas norėdamas pasitikrinti kokioje grupėje yra priskirtas ir kas yra jo grupės nariai gali tai padaryti paspausdamas ant Navigacijos bloke Studijų dalyko bendruomenė

Studento vaizdas

Studento vaizdas. Pasitikrinimas, kuriai gurpei priskirtas, kokie yra grupės nariai