Grupės

Vartotojų grupių sudarymas studijų dalyke

Vartotojų grupių kūrimas grupiu_ikona_2 – tai nuotolinių studijų aplinkos funkcija, leidžianti studijų dalyke suskirstyti besimokančiuosius (studentus) į grupes.

Naudojantis šia funkcija studijų dalyke grupes galima suskirstyti tik iš jau į dalyką įregistruotų besimokančiųjų.

Norėdami suskirstyti studentus į grupes, galite tai atlikti dviem būdais:

 1. Rankinis studentų suskirstymas į grupes 4
 2. Automatinis studentų suskirstymas į grupes

Norėdami sukurti grupes rankiniu būdu, turite:

 • prisijungti prie studijų dalyko VDU Moodle aplinkoje;
 • iškviesti funkciją Valdymo (Administration) bloke -> Vartotojai (Users) -> Redaguoti grupes (Groups)
 • naujai atverstoje lentelėje pasirinkti funkciją Sukurti grupę (Create group)
 • naujai atverstoje lentelėje įvesti Grupės pavadinimą (Group name) bei pasirinktinai užpildykite kitus papildomus laukus
 • paspauskite mygtuką Išsaugoti pakeitimus (Save changes). Veiksmą kartokite tiek kartų kiek norite sukurti grupių.

Toliau skaitykite studentų priskyrimas prie grupių.

Norėdami sukurti grupes automatiniu būdu, turite:

 • prisijungti prie studijų dalyko VDU Moodle aplinkoje;
 • iškviesti funkciją Valdymo (Administration) bloke -> Vartotojai (Users) -> Redaguoti grupes (Groups)
 • naujai atverstoje lentelėje pasirinkti funkciją Automatiškai sugeneruoti grupes (Auto-create groups)
 • naujai atverstoje lentelėje
  • įvesti Įvardijimo schema (Naming scheme) kuri nurodo kokie bus grupių pavadinimai. Įveskite pasirinktą žodį pvz.: Grupė ir pasirinktą įvardijimo simbolį. Tai gali būti:
   • Grupė @ – kur @, reiškia skaitmenį (tokiu atveju grupių pavadinimai bus Grupė 1, Grupė 2 ir t.t.)
   • Grupė # – kur  #, reiškia raidę (tokiu atveju grupių pavadinimai bus Grupė A, Grupė B ir t.t.)
  • parinkiti Specifikaciją (Auto create bases on) pagal ką sudaryti grupes. Galima grupes suskirtyti nurodant būsimą Grupių kiekį arba pagal Vartotojų grupėse kiekį
  • įvesti Grupių/vartotojų kiekį (Group/member count) kuri nurodo kiek grupių arba kiek narių grupėje (pasirinktinai pagal kurį kriterijų pasirinkta skiltyje Specifikacija sudarinėti grupes) turi būti
 • paspauskite mygtuką Peržvelgti (Preview) (žiūrėti pav. 1). Jei pateiktas būsimų grupių sąrašas jus tenkina spauskite Patvirtinti (Submit).

grupiu_sarasas1. pav grupių peržiūra. Įvardijimo schema „Grupė @“