Nuotolinėms studijoms pritaikytų dalykų atestacijos posėdis

2019 m. rugpjūčio 22 dieną 11 val. Inovatyvių studijų institute įvyks „Nuotolinių studijų dalykų ekspertinio vertinimo darbo grupės“ posėdis, kuriame bus atestuojami studijų dalykai pritaikyti nuotolinėms studijoms ir virtualiam mobilumui.

Šioje komisijoje atestuoti dalykai sudaro dėstytojams galimybę mokslinės veiklos lentelėse gauti 20-25 didaktinės veiklos taškus.

Kviečiame dėstytojus teikti savo dalykus atestacijai. Studijų padalinių teikimų su dalyko aprašu lauksime iki 2019 m. rugpjūčio 8 d. V.Putvinskio g. 23 – 506, Kaunas arba el. paštu nuotolines@vdu.lt.

Vytauto Didžiojo universitete bent du kartus metuose yra rengiami studijų dalykų, pritaikytų nuotolinėms studijoms, atestavimo ir kokybės vertinimo posėdžiai. Šių posėdžių metu yra vertinami studijų dalykai parengti VDU Moodle aplinkoje, gavus dėstančio(-ų) dėstytojo(-ų) atestacijos prašymą.

Ekspertų darbo grupė veikia rektoriaus įsakymu nuo 2016 m. gruodžio 9 d. Šiuo metu ją sudaro grupės vadovė doc. dr. A. Volungevičienė ir 31 narys (darbo grupė).

Atestacijos procedūra:

 • Atestacijai teikiamas katedros vedėjo/programos vadovo vizuotas prašymas (šablonas) ir studijų dalyko aprašas (dalyko aprašas)
 • Studijų dalykui priskiriami 2 darbo grupės ekspertai, kurie vertina dalyko pritaikomumą nuotolinėms studijoms užpildydami studijų dalyko vertinimo klausimyną  (klausimynas)
 • Atestacijos posėdžio metu dėstytojas(-i) pristato studijų dalyką, ekspertai teikia grįžtamajį ryšį. Dėstytojo dalyvavimas posėdyje yra būtinas, kitu atveju dalyko atestacija nesvarstoma.
 • Esant studijų dalyko vertinimui aukštesniam nei 90% studijų dalykas atestuojamas nuotolinėms studijoms;
  50% – 89% gali būti atestuojamas mišrioms nuotolinėms studijoms.

  Šaltinis: nuotolinėms studijoms pritaikytų dalykų kokybės vertinimo metodika

  Posėdžius organizuoja ir administruoja VDU Inovatyvių studijų institutas.
  Posėdžio vieta: V. Putvinskio g. 23-101 Kaunas.

DALYKAI, PRITAIKYTI NUOTOLINĖMS STUDIJOMS (39-ASIS POSĖDIS)

2019 m. kovo 5 d. Inovatyvių studijų instituto organizuotame studijų dalykų pritaikomumo nuotolinėms studijoms 39-ajame atestacijos posėdyje buvo vertinami ir 2 lygiui atestuoti šie studijų dalykai:

 • Mokslinių tyrimų metodologija (dėst. A. Pažėraitė ir V. Grigaliūnaitė),
 • Vadybos ekonomika (anglų kalba) (dėst. M. Didžgalvytė),
 • Tarptautinė prekyba ir finansai (dėst. M.Didžgalvytė, A.Vasiliauskaitė),
 • Finansų apskaita ir atskaitomybė (dėst. R.Legenzova),
 • Tiriamasis darbas 1 (anglų kalba) (dėst. R.Legenzova),
 • Verslo finansų kursinis darbas Nr. 2 (dėst. R.Legenzova),
 • Tiriamasis darbas Nr.1 (dėst. A.Pažėraitė, L.Pilelienė, A.Bakanauskas, K.Zikienė, A.Kyguolienė, V.Bičiūnaitė-Svobonienė),
 • Kursinis darbas (anglų kalba) (dėst. M. Didžgalvytė).

Artimiausias dalykų, pritaikytų nuotolinėms studijoms vertinimo posėdis vyks 2019 m. birželio mėn. (konkretesnė data bus patikslinta artėjant posėdžiui).