Studijų rezultatų susiejimas su veiklomis

Moodle aplinka sparčiai tobulėja, o su 3.1 versija atkeliavo ir iki šiol labai pasigesta bei ilgai laukta studijų rezultatų skiltis. Ši nauja funkcija leidžia pateikti studentams studijų programos rezultatus bei kaip jie yra susiję su studijų dalyko rezultatai. Visas studijų dalyko turinyje sukurtas veiklas ir pateiktus resursus nuo šiol galime priskirti studijų dalyko rezultatams.

Studijų dalyko rezultatus suveda Moodle aplinkos administratorius, dėstytojas gali pasirinkti iš sąrašo bei prisiskirti  studijų dalykui jo rezultatus.

Daugiau apie studijų rezultatų priskyrimą prie dalyko bei veiklų ir resursų priskyrimą studijų rezultatams skaitykite čia.