Virtualus mobilumas

Virtualus mobilumas – tai virtualūs studijų mainai, galimybės dėstytojams arba studentams dalyvauti studijų procese kituose universituose arba bendradarbiaujant kartu su kitais universitetais niekur nevykstant, bet organizuojant studijų procesą technologijų pagalba.

Vytauto Didžiojo universitete organizuojami studentų ir dėstytojų virtualus mobilumas.

Studentų virtualus mobilumas – studijos virtualaus mobilumo būdu priimančiajame universitete. Dėstytojų virtualus mobilumas – virtualiam mobilumui pritaikyto ir atestuoto studijų dalyko (ar jo dalies) dėstymas priimančiame universitete.

Virtualaus mobilumo veiklos universitetuose kol kas daugiausia vykdamos projektinių susitarimų rėmuose, taigi kiekvienais metais studentams siūlomų dalykų sąrašas studijoms virtualaus mobilumo būdu skiriasi.

Daugiau informacijos apie studijų dalykus pritaikytus virtualiam mobilumui:

Atranka ir studijos virtualaus mobilumo būdu organizuojamos pagal universitete patvirtintą Virtualaus mobilumo organizavimo tvarkos aprašą.