Atvirieji švietimo ištekliai

Mokymai

Mokymai skirti bendruomenei bei renginiai.

Projektai

Projektinių veiklų pristatymai.

Tyrimai

Atvirai prieinami tyrimai/ straipsniai.

AŠI kūrimas ir adaptavimas

Pranešimai apie atvirų švietimo išteklių panaudojimą mokymo(si) procese.

Atvirieji kursai

Atvirieji kursai savarankiškam mokymuisi, skirti visiems visuomenės nariams.

Mokomoji medžiaga

Nemokamas mokomasis turinys.