Studijų dalykų atestacija nuotolinėms studijoms 2016-12-20

Skelbiamas neeilinis atestacijos posėdis studijų dalykų pritaikomumo nuotolinėms studijoms 2016 m. gruodžio 20-21 d.d. 9:00-12:00 ir 14:00-17:00  val. V. Putvinskio g. 23 – 101 kab. Kaunas.

Šioje komisijoje atestuoti dalykai sudaro dėstytojams galimybę mokslinės veiklos lentelėse gauti 20-25 didaktinės veiklos taškus.

Kviečiame dėstytojus teikti savo dalykus atestacijai. Lauksime studijų padalinių teikimų su dalyko aprašu sekančiai atestacijai iki 2016 m. gruodžio 9 d. Aprašus pristatyti į 504 kab. V.Putvinskio g. 23, Kaunas arba el.paštu nuotolines@vdu.lt.

Vytauto Didžiojo universitete du kartus metuose yra rengiami studijų dalykų, pritaikytų nuotolinėms studijoms, atestavimo ir kokybės vertinimo posėdžiai. Šių posėdžių metu yra vertinami studijų dalykai parengti VDU Moodle aplinkoje, gavus dėstančio(-ų) dėstytojo(-ų) atestacijos prašymą.

Ekspertų darbo grupė veikia rektoriaus įsakymu nuo 2016 m. gruodžio 9 d. Šiuo metu ją sudaro grupės vadovė doc. dr. A. Volungevičienė ir 24 narių (darbo grupė).

Atestacijos procedūra:

  • Atestacijai teikiamas katedros vedėjo vizuotas prašymas (šablonas) ir studijų dalyko aprašas (dalyko aprašas)
  • Studijų dalykui priskiriami 2 darbo grupės ekspertai, kurie vertina dalyko pritaikomumą nuotolinėms studijoms užpildydami studijų dalyko vertinimo klausimyną  (klausimynas)
  • Atestacijos posėdžio metu dėstytojas(-i) pristato studijų dalyką, ekspertai teikia grįžtamajį ryšį.
  • Esant studijų dalyko vertinimui aukštesniam nei 90% studijų dalykas atestuojamas nuotolinėms studijoms;
    50% – 89% gali būti atestuojamas mišrioms nuotolinėms studijoms.
Šaltinis: nuotolinėms studijoms pritaikytų dalykų kokybės vertinimo metodika

Posėdžius organizuoja ir administruoja VDU Inovatyvių studijų institutas.
Posėdžio vieta: V.Putvinskio g. 23 – 101 Kaunas.