Studijų tvarkaraščiai

I semestras

2017 m. Pavasario semestro įvadinės savaitės tvarkaraštis  (įkelta 2017-01-09)
Ivadinė savaitė vyks 2017 m. sausio 24-27 dienomis.

2017 m. Pavasario semestro nuotolinių paskaitų tvarkaraštis (įkelta 2017-01-05)

2017 m. Pavasario semestro baigiamosios savaitės tvarkaraštis
Baigiamoji savaitė vyks 2017 m. gegužės 23-26 dienomis

2017 m. Pavasario semestro egzaminų savaitės tvarkaraštis
Egzaminų sesija vyks 2017 m. gegužės 29-31 dienomis

Pirmo kurso studentams įvadinės paskaitos vyks rugpjūčio 28-31 dienomis (tvarkaraštį pateiksime vėliau)

Pirmo kurso studentams paskaitos prasidės nuo rugsėjo 4 dienos (paskaitų tvarkaraštį pateiksime vėliau)