Indrė Klanauskaitė

indre.klanauskaite@vdu.lt

Indrė KlanauskaitėIndrė Klanauskaitė yra įgijusi sociologijos-antropologijos bakalauro laipsnį Vytauto Didžiojo Universitete. Inovatyvių studijų institute dirba nuo 2015 metų.

Pagrindinės domėjimosi sritys: šiuolaikinės aktualios (problemos), atskiri socialiniai reiškiniai (junginiai), visuomenės susisluoksniavimas (socialinė stratifikacija), visuomenėje nusistovėjusios normos (reiškiniai), kriminologija.