Indrė Klanauskaitė

indre.klanauskaite@vdu.lt

Indrė KlanauskaitėIndrė Klanauskaitė yra įgijusi sociologijos-antropologijos bakalauro laipsnį Vytauto Didžiojo Universitete. Nuo 2016 metų Vytauto Didžiojo universitete studijuoja magistro studijų programoje “Švietimo vadyba”.

Inovatyvių studijų institute dirba nuo 2015 metų vyresniosios specialistės pareigose. Pagrindinės veiklos institute – nuotolinių kursų kūrimas bei priežiūra, dėstytojų ir studentų konsultavimas, nuotolinių programų administravimas, prisideda prie nuotolinių studijų dalykų atestacijos administravimo. Dirba su neformaliojo švietimo studijų dalykais.