Daiva Urmonienė

daiva.urmoniene@vdu.lt

Daiva Urmonienė 2007 m. su pagyrimu įgijo vadybos ir verslo administravimo magistro studijų kvalifikacinį laipsnį, nuo 2012 m. vadybos krypties doktorantė Jungtinėje doktorantūroje Vytauto Didžiojo Universitete.

Inovatyvių studijų institute dirba nuo 2018 metų vyresniosios specialistės pareigose. Pagrindinės veiklos institute – nuotolinių kursų priežiūra, dėstytojų konsultavimas ir pagalba, mokymo kursų organizavimas, nuotolinių studijų organizavimo koordinavimas VDU Žemės ūkio akademijoje.