Lietuvos mokykloms ugdymui nuotoliniu būdu

Kas yra nuotolinis mokymasis?

Nuotolinį mokymąsi charakterizuoja šie bruožai (Tait, 2000; Thorpe, 2002; Simson, 2013; Cole, Shelley, and Swartz, 2014; Volungevičienė, Teresevičienė, Ehlers, 2020): mokymasis skaitmeninėje aplinkoje internete, užtikrinant pilną prieigą prie mokymosi turinio, bendravimą ir bendradarbiavimą tarp besimokančiųjų ir mokytojo, kai mokymas ir mokymasis vyksta aplinkoje integruojant turinį ir mokymosi veiklas bei vertinimą. Tokio mokymosi metu mokytojas užduoda, o mokiniai atlieka mokymosi veiklas skaitmeninėje aplinkoje; mokytojai teikia pagalbą ir konsultuoja besimokančiuosius, o besimokantieji kuria naujas žinias ir mokymosi patirtis, tobulėja kaip asmenybės ir siekia mokymosi rezultatų naudodamiesi ir tyrinėdami mokymosi išteklius ir tarpusio patirtį, mokydamiesi individualiai ir grupėse, dalindamiesi mokymosi rezultatais tarpusavyje, su mokytoju ir su visa mokyklos bendruomene.

Nuotolinis mokymasis gali vykti pilnai nuotoliniu būdu arba mišriuoju nuotoliniu būdu.

Plačiau

VDU teikiama pagalbą mokykloms

  • sukurti Lietuvos mokykloms ugdymui nuotoliniu būdu reikalingą infrastruktūrą (nuotolinio mokymosi aplinką ir vaizdo pamokų kambarius), užtikrinančią nuotolinio mokymosi aplinkoje veikti pagal kiekvienos mokyklos mokytojų pasirinktą scenarijų, ugdymo turinio specifiką, padedant mokykloms šiuo metu ir parengiant mokyklas savarankiškai veikti ateityje (užpildyti formą);
  • konsultuoti dėl ugdymo organizavimo nuotoliniu būdu dėl mokyklai tinkamiausio scenarijaus pasirinkimo ir įgyvendinimo;
  • konsultuoti dėl ugdymo turinio skaitmenizavimo, pasiūlant skaitmeninio ugdymo turinio pasirinkimo sprendimus ar savo skaitmeninio ugdymo turinio sukūrimo;
  • talkinti pasirenkant bendravimo ir bendradarbiavimo ugdymo procese nuotoliniu būdu priemones ir scenarijus;
  • konsultuoti mokyklas organizuojant reguliarius internetinius seminarus mokykloms, aptariant visas aktualijas dėl ugdymo turinio, ugdymo organizavimo ar mokytojų kompetencijų.

Dėl konsultacijų kreiptis el.paštu nuotolines@vdu.lt

LMT taikomųjų tyrimų, skirtų parengti sprendimus dėl COVID-19 pandemijos padarinių, projekto: Ugdymas nuotoliniu būdu pandemijos ir kitų krizinių situacijų metu (Nr.P-COV-20-17) mokslininkų rekomenduojami ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu kokybės kriterijai.