Kaip išgyvenome pandemiją

COVID-19 ligos atvejai Lietuvą pasiekė kovo mėnesį. Norint apsaugoti universiteto bendruomenę, nuo kovo 13 dienos darbas visą pavasario semestrą Vytauto Didžiojo universitete vyko nuotoliniu būdu.

Semestro metu Inovatyvių studijų instituto (ISI) specialistai rekomendavo naudoti Moodle nuotolinių studijų aplinką, kuri dėstytojams leidžia: pateikti mokomąjį turinį įvairiu formatu, kurti įvairaus tipo užduotis, testuoti studentus, bendrauti su studentais, stebėti studentų veiklą ir aktyvumą studijų aplinkoje, teikti ir surinkti grįžtamąjį ryšį. Semestro eigoje į Moodle buvo integruotas vaizdo konferencijų įrankis BigBlueButton, siekiant užtikrinti sklandų paskaitų organizavimą realiu laiku. Dėstytojams, norintiems su studentais bendrauti sinchroniniu būdu, siūlyta naudoti Adobe Connect, BigBlueButton vaizdo konferencijų įrankius arba Moodle susirašinėjimų kambarį. Bendravimui asinchroniniu būdu siūlyta naudoti Moodle diskusijas, Moodle privačias žinutes arba komentarų skiltis užduotyse. Baigiamųjų darbų gynimams organizuoti buvo naudojamas Adobe Connect vaizdo konferencijų įrankis.

ISI specialistai viso pavasario semestro metu aktyviai teikė pagalbą VDU dėstytojams:

Taip pat ISI specialistai siūlė Lietuvos švietimo įstaigoms pagalbą ruošiantis darbui nuotoliniu būdu, iš viso mokymuose dalyvavo daugiau nei 300 mokytojų.