Apie mus

Vytauto Didžiojo universiteto Inovatyvių studijų institutas (ISI) vykdo nuotolines studijas ir yra atsakingas už nuotolinių ir technologijomis grindžiamų studijų plėtrą universitete. Šis studijų būdas leidžia kiekvienam studentui pasiekti studijų turinį, dalyvauti paskaitose ir konsultacijose neatvykus į universitetą. Nuotolinių studijų būdu universitete galima studijuoti pilnas studijų programas arba atskirus dalykus.

Visų studijų dalykų, dėstomų universitete, studijų turinys yra pasiekiamas VDU Nuotolinių studijų aplinkoje http://moodle.vdu.lt. Studijos universitete dažnai vyksta mišria nuotolinių studijų forma, derinant tradicinių paskaitų ir studijų nuotoliniu būdu laiką, atsižvelgiant į studentų poreikius.

Pagrindiniai uždaviniai:
  • konsultuoti dėstytojus rengiant ir realizuojant nuotolines studijas;
  • kurti ir skleisti e.mokymosi strategijas;
  • tobulinti dėstytojų gebėjimus, reikalingus kurti ir realizuoti nuotolines studijas;
  • mokyti dėstytojus įvertinti parengtų ir realizuotų studijų dalykų nuotoliniu būdu studijų kokybę;
  • skatinti socialinę ir profesinę tinklaveiką akademinės bendruomenės tarpe;
  • vykdyti mokslinius tyrimus nuotolinių studijų srityje, ir skatinti jų pritaikomumą praktikoje.
Nedidelis, bet aukštos kvalifikacijos ISI kolektyvas gali padėti parengti nuotolinio mokymo(-si) turinį, patarti kaip organizuoti nuotolines studijas bei pasirengti dalykų, pritaikytų nuotolinėms studijoms, įvertinimui bei atestacijai.

VDU yra: