Žurnalo „ETHE“ vertinimai 2019 m. reitinguose

Aukščiausi žurnalo „ETHE“ vertinimai 2019 m. tarptautiniuose reitinguose.  

Naujausiuose tarptautiniuose žurnalų vertinimo reitinguose mokslo žurnalo International Journal of Education Technology in Higher Education (ETHE), kurio vienas iš leidėjų yra VDU, 2019 m. vertinimo rodikliai ypač pagerėjo. Žurnalas, kuriame analizuojami informacijos ir komunikacijos technologijų taikymo aukštajame moksle pokyčiai, visose dalykų kategorijose pateko į pirmąjį kvarilį (Q1) ir yra tarp geriausių tarptautinių mokslo žurnalų savo tyrimų srityje. Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės paskelbtoje ataskaitoje Journal Citation Reports (JCR), kurioje pateikiami žurnalų citavimo duomenys, leidžiantys nustatyti jų mokslinę vertę, žurnalas pateko tarp TOP atvirosios prieigos e. mokymosi žurnalų, be to, ETHE iš 263 žurnalų, rašančių apie švietimą, reitingas pakilo iš 75-osios į 27-ąją poziciją. Žurnalas pagal cituojamumo rodiklį (angl. impact fator, IF), kuris apskaičiuojamas, dalijant žurnalo straipsnių citavimo skaičių einamaisiais metais iš bendro straipsnių skaičiaus, publikuotų per dvejus praėjusius metus, šoktelėjo nuo 1.922 (antrasis kvartilis 2018 m.) į 3.080 (pirmasis kvartilis 2019 m.).

Pagal Scopus CiteScore ir SCImago Journal Rank (SJR) reitingus ETHE taip pat paskelbtas tarp TOP tarptautinių žurnalų savo tyrimų srityje. Scopus duomenų bazėje žurnalo CiteScore rodiklis (apskaičiuojamas, dalijant žurnalo straipsnių citavimo skaičių einamaisiais metais iš bendro straipsnių skaičiaus, publikuotų per trejus praėjusius metus), 2019 m. pakilo iki 5.6 (pirmasis kvartilis) abiejose dalykų kategorijose − švietimas ir kompiuterių mokslas. SCImago Journal Rank reitinge žurnalo Cite Score (kuriame nustatoma ne tik žurnalo, bet ir cituojančio šaltinio svarba) rodiklis − 1.07. Be to, šiame reitinge ETHE papildomai įtrauktas į vieną iš aukščiausių pozicijų naujai sukurtoje e-mokymosi kategorijoje, neskaitant kitų dviejų kategorijų. ETHE taip pat pagerino savo h indeksą Google Scholar Citationshttps://scholar.google.com/citations?view_op=top_venues&hl=ca&vq=soc_educationaltechnology nuo 24 iki 33.

Daugau informacijos anglų kalba galite rasti čia