Visos naujienos

Dalykai pritaikyti nuotolinėms studijoms (01-30 posėdis)

2020 m. sausio 30 d. Inovatyvių studijų instituto organizuotame studijų dalykų pritaikomumo nuotolinėms studijoms 44-ajame atestacijos posėdyje buvo vertinami ir 2 lygiui atestuoti šie VDU ŽŪA studijų dalykai: Tarptautiniai finansai (dėst. Astrida Miceikienė ir Jūratė Savickienė), Statybinė ...

Nuotolinėms studijoms pritaikytų dalykų atestacijos posėdis

2020 m. balandžio 23 dieną 09:00 val. Vaizdo konferencijų būdu adresu https://ac.vdu.lt/vm, vyks „Nuotolinių studijų dalykų ekspertinio vertinimo darbo grupės“ posėdis, kuriame bus atestuojami studijų dalykai pritaikyti nuotolinėms studijoms, mišrioms nuotolinėms studijoms ar virtualiam mobilumui. ...

Dalykai pritaikyti nuotolinėms studijoms (01-28 posėdis)

2020 m. sausio 28 d. Inovatyvių studijų instituto organizuotame studijų dalykų pritaikomumo nuotolinėms studijoms 43-ajame atestacijos posėdyje buvo vertinami ir 2 bei 3 lygiams atestuoti šie studijų dalykai: Pasaulio lietuvių istorija (dėst. E.Balandis), Bendroji didaktika (dėst.G.Gedvilien...

Technologijų taikymas ir naudojimas švietime

2020 m. sausio 24 d., Birštone vykusioje Lietuvos nuotolinio ir e. mokymosi (LieDM) asociacijos mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Atviras profesinis bendradarbiavimas“ institucijos pasidalino savo patirtimi ir praktika apie technologijų taikymą bei naudojimą švietime.  Konferencijos dalyviai dis...

Pristatyti tarptautinio projekto rezultatai

2020 m. sausio 24 d., Birštone vykusioje Lietuvos nuotolinio ir e. mokymosi (LieDM) asociacijos mokslinėje-praktinėje konferencijoje Atviras profesinis bendradarbiavimas buvo pristatomi tyrimai ir jų rezultatai, susiję su technologijų naudojimu švietimo sistemoje, kaip jos padeda besimokančiajam sie...

Dalykai, pritaikyti nuotolinėms studijoms (2019-12-16)

2019 m. gruodžio 16 d. Inovatyvių studijų instituto organizuotame studijų dalykų pritaikomumo nuotolinėms studijoms 42-ajame atestacijos posėdyje buvo vertinami ir 2 lygiui atestuoti šie studijų dalykai: Žmonių išteklių valdymas versle (dėst. I.Bakanauskienė), Reklamos vadybos magistro baigi...