Visos naujienos

Naujausi nuotolinėms studijoms pritaikyti dalykai

2019 m. rugpjūčio 22 d. Inovatyvių studijų instituto organizuotame studijų dalykų pritaikomumo nuotolinėms studijoms 40-ajame atestacijos posėdyje buvo vertinami ir 2 bei 3 lygiams atestuoti šie studijų dalykai: Atviresnio švietimo politika (dėst. G.Tamoliūnė), Europos tautų papročiai (dėst....

Nuotolinėms studijoms pritaikytų dalykų atestacijos posėdis

2019 m. spalio 24 dieną 10 val. Inovatyvių studijų institute įvyks „Nuotolinių studijų dalykų ekspertinio vertinimo darbo grupės“ posėdis, kuriame bus atestuojami studijų dalykai pritaikyti nuotolinėms studijoms, mišrioms nuotolinėms studijoms ar virtualiam mobilumui. Šioje komisijoje atestuoti dal...

Kviečiame studijuoti nuotolinių studijų programoje

Pasinaudokite galimybė dar šiais metais tapti pirmakursiu studentu! Kviečiame studijuoti tarpkryptinėje nuotolinių bakalauro studijų programoje „Švietimas ir informacinės technologijos“. 2019 m. rugsėjo 13 d., 10:00 val., vyks priėmimo posėdis (V. Putvinskiog. 23 – 503 Kaunas). Dokumentus pate...

Vyksta registracija į atviras VDU e-studijas

Atviros e-studijos – tai atskiri dalykai, kuriuos galima mokytis nuotoliniu būdu, internetu, iš namų ar kitos patogios vietos. Dalykų trukmė gali būti nuo 3 savaičių iki 4 mėnesių, mokytis galima savarankiškai arba grupėje. Tarp siūlomų dalykų – užsienio kalbos, socialiniai, humanitariniai bei infor...

Nuotolinėms studijoms pritaikytų dalykų atestacijos posėdis

2019 m. rugpjūčio 22 dieną 11 val. Inovatyvių studijų institute įvyks „Nuotolinių studijų dalykų ekspertinio vertinimo darbo grupės“ posėdis, kuriame bus atestuojami studijų dalykai pritaikyti nuotolinėms studijoms ir virtualiam mobilumui. Šioje komisijoje atestuoti dalykai sudaro dėstytojams galim...

Skaitmeniškai kompetentinga švietimo organizacija

Atviras nuotolinis kursas „Skaitmeniškai kompetentinga švietimo organizacija“ suteiks dalyviams galimybę susipažinti su JTC (Jungtinio tyrimų centro, Europos Komisija, Sevilija) parengta skaitmeniškai kompetentingos švietimo organizacijos sistema ir supažindins, kaip ją naudoti tobulinant savo šviet...