Visos naujienos

Pradėta kurti strateginio planavimo ir vertinimo priemonė

2020 vasario 17- 18 dienomis, Briuselyje vyko projekto DIGI-HE – strateginė priemonė Europos aukštojo mokslo institutcijų skaitmeninimui partnerių susitikimas. Šiuo projektu siekiama sukurti strateginio planavimo ir vertinimo priemonę, kuri padėtų Europos aukštojo mokslo įstaigoms plėtoti ir stiprin...

Diskusija, kaip technologijos praturtina mokymąsi

2020 m. sausio 24 d., Birštone vykusioje Lietuvos nuotolinio ir e. mokymosi (LieDM) asociacijos mokslinėje-praktinėje konferencijoje Atviras profesinis bendradarbiavimas buvo pristatoma ir diskutuojama apie atliktus tyrimus nagrinėjant, kaip technologijos praturtina ir pagerina mokymąsi bei inovacij...

Kviečiame registruotis į Moodle, Adobe Connect, AŠI mokymus

Kviečiame dėstytojus registruotis į mokymus bei tobulinti žinias nuotolinių studijų aplinkos galimybių panaudojimo, atvirų švietimo išteklių kūrimo, kūrybinių bendrijų licencijų naudojimo ir vaizdo paskaitų organizavimo klausimais. Mokymai vyks: Kaune, Vilniuje ir Akademijoje. Kviečiame regist...

Nuotolinėms studijoms pritaikytų dalykų atestacijos posėdis

2020 m. balandžio 16 dieną 09:00 val. Inovatyvių studijų institute įvyks „Nuotolinių studijų dalykų ekspertinio vertinimo darbo grupės“ posėdis, kuriame bus atestuojami studijų dalykai pritaikyti nuotolinėms studijoms, mišrioms nuotolinėms studijoms ar virtualiam mobilumui. Šioje komisijoje atestuo...

Dalykai pritaikyti nuotolinėms studijoms (01-28 posėdis)

2020 m. sausio 28 d. Inovatyvių studijų instituto organizuotame studijų dalykų pritaikomumo nuotolinėms studijoms 43-ajame atestacijos posėdyje buvo vertinami ir 2 bei 3 lygiams atestuoti šie studijų dalykai: Pasaulio lietuvių istorija (dėst. E.Balandis), Bendroji didaktika (dėst.G.Gedvilien...

Technologijų taikymas ir naudojimas švietime

2020 m. sausio 24 d., Birštone vykusioje Lietuvos nuotolinio ir e. mokymosi (LieDM) asociacijos mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Atviras profesinis bendradarbiavimas“ institucijos pasidalino savo patirtimi ir praktika apie technologijų taikymą bei naudojimą švietime.  Konferencijos dalyviai dis...