MS Teams

Rekomenduojame dėstytojams vaizdo paskaitas vesti su MS Teams įrankiu, prie kurio laisvą prieigą turi visi VDU bendruomenės nariai. Studijų dalykuose MS Teams kambarį aktyvuoti gali tik pats dėstytojas.

MS Teams aktyvavimas VDU Moodle

Daugiau apie MS Teams įrankį galite rasti https://pagalba.vdu.lt → Darbas iš namų → Konferencinis ryšys → Microsoft Teams