Studijų dalykų formatai

Temos formatas https://youtu.be/VMGNNbJBfOQ

Savaitinis formatas http://www.youtube.com/embed/Sac9Y2alGFo

Kartotekinis formatas http://www.youtube.com/embed/joAFeHvaw9k

Socialinis formatas http://www.youtube.com/embed/h2F5a5hnTYI

Sutrauktos temos formatashttp://www.youtube.com/embed/xjIorZA4xK4

Sutrauktos savaitės formatas

Sugrupuotos temos http://studyonline.lt/sd-formatas-button/