Studijų dalykų formatai

Kaip pakeisti studijų dalyko formatą?

Norint pakeisti studijų dalyko formatą Valdymo bloke spausti „Redaguoti parametrus“.

Tuomet susirasti skilty „Formatas“ ir joje eilutėje „Struktūra“ pasirinkti norimą studijų dalyko formatą. Skiltyje „Formatas“ pateikiami ir papildomi formato pasirinkties nustatymai.