Studentų priskyrimas

VDU Nuotolinių studijų aplinkoje studentai prie einamojo semestro dalykų yra priskiriami automatiškai, pagal jų savairankiškai atliktą registraciją studentas.vdu.lt portale. Dėstytojai patys priskirti studentų prie dalykų neturi galimybės.

Automatinis studentų įtraukimas į VDU Moodle dalykus vyksta kiekvieną dieną viso semestro metu.

Studentas, papildomai pridėtas į studijų dalyką VDU Moodle aplinkoje naudojant kitus įregistravimo būdus, bus pašalintas iš dalyko sekančios sinchronizacijos metu, t. y. sekančią dieną.

Studentų priskyrimas prie baigiamųjų darbų VDU Moodle aplinkoje

Baigiamųjų darbų dalykai yra kuruojami fakulteto administratoriaus ar kito paskirto atsakingo asmens.

Atsakingas asmuo rūpinasi studentų priskyrimu ir ištrynimu iš baigiamųjų darbų VDU Moodle aplinkoje.