Progreso įrankiai

Studijų dalyke siūlome naudoti studijų progreso ir/arba pažangos įrankius. Šie įrankiai suteikia galimybę studentams pa(si)žymėti perskaitytus resursus, peržiūrėtas nuorodas, atliktas veiklas.

Studentui žyminčiam atliktas veiklas – kuriamas vizualus jo pažangos studijų dalyke vaizdas (pažangos juosta). Dėstytojui suteikiama galimybė stebėti bendrą studijų dalyke esantį studentų progresą bei įvertinus galimas grėsmes paskatinti nepažangius studentus atskiromis žinutėmis bei priminimais.

Progreso stebėjimo įrankiai leidžia:

 • studentams rankiniu būdu arba automatiškai pa(si)žymėti jau atliktas veiklas ar peržiūrėtus resursus;
 • dėstytojui sukurti, o studentui matyti, būtinų sąlygų sąrašą, kurį įvykdžius studijų dalykas bus baigtas;
 • studentui stebėti procentinę studijų dalyko išbaigtumo išraišką bei grafinę pažangos juostą.

Įjungimas

Patikrinkite ar jūsų studijų dalyke yra įjungta galimybė naudoti pažangos stebėjimo įrankius. Studijų dalyke

Valdymas -> Studijų dalyko administravimas -> Redaguoti parametrus -> Išbaigtumo stebėjimas. Pažangos sekimas turi būti pasirinkta Taip.

Progreso įjungimas

Sąlygų kūrimas

Atskirai kiekvienai veiklai

Kuomet įsitikinate, kad įrankiai įjungti galite kurti studijų dalyko veiklų baigimo ar medžiagos peržiūros sąlygas. Veiklos/resurso redagavimo režime įjungti veiklos išbaigtumo sąlygas. Sąlygos priklauso nuo veiklos ar resurso rūšies.

Resursams galite parinkti – išbaigtumo stebėjimą rankinį arba automatinį. Taip pat nurodyti tikslią datą iki kada resursą reikia peržiūrėti/perskaityti.

Jei įjungtos automatinės sąlygos turi būti pasirinkta bent viena sąlyga, kuri resursams yra viena – studentas turi peržiūrėti šią veiklą, kad ją užbaigtų. Tokiu atveju studentui peržiūrėjus resursą, jis bus automatiškai užskaitytas kaip perskaitytas/peržiūrėtas.

Resurso išbaigumo sąlygos

Veikloms galite parinkti – išbaigtumo stebėjimą taip pat rankinį arba automatinį, bei nurodyti tikslią datą iki kada veiklą reikia atlikti.

Jei įjungtos automatinės sąlygos, turi būti pasirinkta bent viena sąlyga. Skirtingoms veikloms pateikiamos skirtingos sąlygos.

Užduoties sąlygos:

 • Reikalauti peržiūros
  • Studentas turi peržiūrėti šią veiklą, kad ją užbaigtų
 • Reikalauti įvertinimo
  • Studentas turi gauti įvertinimą, kad užbaigtų šią veiklą
  • Studentas turi pateikti užduotį šiai veiklai, norėdamas ją užbaigti

Diskusijų forumo sąlygos:

 • Reikalauti peržiūros
  • Studentas turi peržiūrėti šią veiklą, kad ją užbaigtų
 • Reikalauti įvertinimo
  • Studentas turi gauti įvertinimą, kad užbaigtų šią veiklą
 • Reikalauti skelbimų
  • Studentas turi paskelbti diskusijų arba atsakymų į jas: X
 • Reikalauti diskusijų
  • Studentas turi sukurti diskusijas: X
 • Reikalauti atsakymų
  • Studentas turi skelbti atsakymus: X

Testo sąlygos:

 • Reikalauti peržiūros
  • Studentas turi peržiūrėti šią veiklą, kad ją užbaigtų
 • Reikalauti įvertinimo
  • Studentas turi gauti įvertinimą, kad užbaigtų šią veiklą
 • Turi gauti ne mažiau nei privalomas išlaikymo įvertinimą nustatytas teste

Pasirinkimo sąlygos:

 • Reikalauti peržiūros
  • Studentas turi peržiūrėti šią veiklą, kad ją užbaigtų
  • Rodyti užbaigtą, kai studentas pateikia pasirinkimą

Įjungus sąlygas prie resursų ir veiklų rodoma Automatinio sąlygų užbaigimo laukelis, kuris išpildžius sąlygas bus automatiškai pažymėtas varnele, arba Rankinio sąlygų užbaigimo laukelis, kur studentas pats sprendžia, ar resursas/veikla jau peržiūrėti/atlikti, ir pasižymi varnele.

Iš karto kelioms veikloms

Valdymas -> Studijų dalyko administravimas ->Pažangos stebėjimas -> Masinis veiklų užbaigimo redagavimas (3 kortelė).

Pasirinkite vienodo tipo (svarbu!) jau iš anksčiau sukurtas veiklas ar resursus ir spauskite mygtuką Redaguoti. Atsivertusioje lentelėje pasirinkite sąlygas, kurias norite pritaikyti, ir išsaugokite pakeitimus.

masiniai veiksmai

Sąlygų nustatymas studijų dalykui

Atlikus sąlygų įjungimą veiklose, galime sukurti bendrą taisyklių rinkinį, kada studijų dalyką galima laikyti baigtu.

Valdymas -> Studijų dalyko administravimas -> Pažangos stebėjimas. Priklausomai nuo to, ar viena ar daugiau sąlygų (iš žemiau išvardintųjų) bus pasirinkta, šioje skiltyje turite pasirinkti ir Užbaigimo reikalavimą, kuris gali būti:

 • Studijų dalykas yra užbaigtas tuomet, kai yra įvykdytos visos sąlygos (Pasirenkamas, kai studijų dalykas bus baigtas, kai visos žemiau išvardintos sąlygos yra išpildytos)
  arba
 • Studijų dalykas yra užbaigtas tuomet, kai yra įvykdyta bent viena iš šių sąlygų (Pasirenkamas, kai studijų dalykas bus baigtas, išpildžius bent vieną iš žemiau norodytų sąlygų)

Galimos šios studijų dalyko baigimo sąlygos:

 • Atliktos atitinkamos veiklos ir peržiūrėti resursai
 • Kitų studijų dalykų užbaigimas
 • Studijavimas dalyke iki numatytos datos
 • Studijavimas dalyke ne mažiau nei X dienų
 • Savarankiškas išsiregistravimas iš dalyko
 • Gautas bendras galutinis įvertinimas ne mažiau nei X

Pastaba: Atkreipiamas dėmesys, kad keleto atliktų užduočių ir peržiūrėtų resursų sąlyga yra viena iš dalyko baigimo sąlygų, t.y. jei norite, kad dalykas būtų žymimas kaip pabaigtas atlikus 3 užduotis ir peržiūrėjus 5 resursus – tai yra viena salyga ir prie dalyko užbaigimo reikalavimo pasirenkama „Studijų dalykas yra užbaigtas tuomet, kai yra įvykdyta bent viena iš šių sąlygų“, o prie sąlygos pasirinkimo pažymimos konkrečios užduotys ir resursai, pasirenkama, kad „Sąlyga reikalauja“ – „užbaigti VISAS pasirinktas veiklas“.

Studijų progreso juosta

Kad studentai žinotų, kokias sąlygas turi išpildyti, jog dalykas būtų užbaigtas, siūlome įjungti bloką Studijų dalyko išbaigtumo statusas.

Studijų užbaigtumo sąlygų blokas

Taip pat įjunkite Pažangos juostą, kuri vizualiai atvaizduos kiekvienam studentui individualiai jo resursų ir veiklų atlikimo pažangą.

Pažangos juosta

Pažangos juostos nustatymus galite keisti per bloko redagavimą.

Bloko redagavimas