Medžiaga + savitikros testas

 (angl. Lesson)

lesson_iconMedžiaga + savitikros testas (Lesson) modulis (toliau veikla) susideda iš grupės HTML puslapių, kuriuose pateikiama mokomoji medžiaga ir savitikros testai. Juose prašoma atlikti tam tikrą pasirinkimą, kurį atlikus bus nukreipiama į atitinkamą naują puslapį arba gali būti grąžinama į ankstesnį.

Ši veikla leidžia organizuoti mokymus žingsnis po žingsnio, kai vientisa mokomoji medžiaga suskaidoma į didaktinius vienetus, kurio kiekvieno pabaigoje pateikiami medžiagos įsisavinimo kontroliniai klausimai. Nustatyti parametrai leidžia pagal kontrolės rezultatus besimokančiąjam pereiti į sekantį medžiagos įsisavinimo lygį  ar grąžinti į ankstesnį.

Norint pateikti Medžiaga + savitikros testas, iš išsiskleidžiančiojo veiklų sąrašo „Pridėti veiklą“ pasirinkite „Medžiaga + savitikros testas“.

Atsidariusiame lange laukelyje Pavadinimas* įveskite Pamokos pavadinimą. Kiti parametrai nekeičiami. Išsaugomi nustatymai, spaudžiama Įrašyti ir rodyti.

Pamoka kuriama iš dviejų pagrindinių puslapių tipų – turinio ir kontrolinių klausimų. Spaudžiama Įtraukti turinio puslapį.

Naujame lange laukelyje Puslapio pavadinimas* įveskite mokomosios medžiagos puslapio pavadinimą, o laukelyje Puslapių turinys pateikite mokomosios medžaigos turinį.

Funkcinių mygtukų parametrai ir jų pavadinimai įvedami Turinys1, Turinys2 ir t. t. laukeliuose. Privalo būti bent vienas funkcinis mygtukas, t. y. bent Turinys1. Mygtukų bus tiek, kiek užpildyta Turinių Aprašymas* laukų.

 Laukelyje Aprašymas* įvedamas mygtuko pavadinimas. Laukelyje Saitas pasirenkama, į kur nukreips mygtuko paspaudimas.