Medžiaga + savitikros testas

 (anlg. Lesson)

lesson_iconMedžiaga + savitikros testas(Lesson) modulis (toliau veikla) susideda iš grupės  HTML puslapių, kuriuose pateikiama mokomoji medžiaga ir savitikros testai, kuriuose prašoma atlikti tam tikrą pasirinkimą, kurį atlikus bus nukreipiama į atitinkamą naują puslapį ar gali būti gražinama į ankstesnį.

Ši veikla leidžia organizuoti mokymus žingsnis po žingsnio, kai vientisa mokomoji medžiaga suskaidoma į didaktinius vienetus, kurio kiekvieno pabaigoje pateikiami medžiagos įsisavinimo kontroliniai klausimai. Nustatyti parametrai leidžia pagal kontrolės rezultatus besimokančiąjam pereiti į sekantį medžiagos įsisavinimo lygį  ar grąžinti į ankstesnį.

Norint pateikti Medžiaga + savitikros testas, iš išsiskleidžiančiojo veiklų sąrašo „Pridėti veiklą“ pasirinkite „Medžiaga + savitikros testas

Atsidariusiame lange laukelyje Pavadinimas* įveskite Pamokos pavadinimą. Kiti parametrai nekeičiami. Išsaugomi nustatymai, spaudžiama Įrašyti ir rodyti.

Pamoka kuriama iš dviejų pagrindinių puslapių tipų- tai turinio ir kontrolinių klausimų. Spaudžiama Įtraukti turinio puslapį.

Naujame lange laukelyje Puslapio pavadinimas* įveskite mokomosios medžagos puslapio pavadinimą, o laukelyje Puslapių turinys pateikite mokomosios medžaigos turinį

Funkcinių mygtukų parametrai ir jų pavadinimai įvedami Turinys1, Turinys2 ir t. t. laukeliuose. Privalo būti bent vienas funkcinis mygtukas, t.y. bent Turinys1. Mygtukų bus tiek, kiek užpildyta Turinių Aprašymas* laukų.

 Laukelyje Aprašymas* įvedamas mygtuko pavadinimas. Laukelyje Saitas pasirenkama, į kur nukreips mygtuko paspaudimas.