Nuotolinių studijų programos

Švietimas ir informacinės technologijos

Švietimas ir informacinės technologijos


Unikali tarpkryptinė studijų programa Lietuvoje – andragogikos ir taikomosios informatikos bakalauro diplomas. Programa rengia specialistus gebančius taikyti ir valdyti įvairias informacines technologijas skirtinguose švietimo bei verslo sektoriuose, planuoti ir rengti technologijomis grįstą mokymosi turinį, organizuoti mokymąsi skirtingoms mokymosi visą gyvenimą tikslinėms grupėms, kurti ir administruoti kompiuterines sistemas įmonėse ir organizacijose.

Skaityti daugiau
entrepreneur-593371_640

Verslo administravimas


Verslo ir viešosios vadybos mokslų srities bakalauro studijų programa, skirta siekiantiems įgyti laiko patikrintas verslo valdymo kompetencijas ir rengianti šiuolaikinių verslo įmonių valdymo profesionalus, žinančius kaip ir galinčius kurti savo verslą bei sėkmingai dirbti verslo organizacijose

Skaityti daugiau
man-3929342_640

Kaimo plėtros administravimas


Verslo ir viešosios vadybos mokslų srities bakalauro studijų programa, skirta sparčiai besiplėtojančiai kaimo plėtros politikai ES ir Lietuvoje, kaimo ekonominiams ir socialiniams pokyčiams. Studijuojant pagal šią programą mokomasi analizuoti ir vertinti kaimo aplinką ir išteklius, rengti kaimo vietovių ir viešųjų institucijų plėtros strategijas, veiklos planus, viešąsias programas ir projektus, inicijuoti, valdyti bei prognozuoti kaimo vietovių socialinius ir ekonominius pokyčius darnumo kontekste.

Skaityti daugiau
brush-2687914_640

Lyginamosios kultūrų studijos


Humanitarinių mokslų srities magistrantūros studijų programa, skirta siekiantiems tapti aukštos kvalifikacijos specialistu, gerai išmanančiu Lietuvos ir regiono tradicines bei šiuolaikines etnines kultūras bendrame Europos kultūrų kontekste

Skaityti daugiau
20413928_10155547843094948_5036866828866301675_o

Sporto verslo vadyba


Verslo ir viešosios vadybos mokslų srities magistrantūros studijų programa anglų kalba, skirta suteikti studentams žinias ir gebėjimus sporto verslo vadybos srityje, parengiant šios srities profesionalus, galinčius dirbti plačiame spektre sporto verslo organizacijų.

Skaityti daugiau
development

Kaimo plėtros administravimas


Verslo ir viešosios vadybos mokslų srities magistro studijų programa, skirta parengti moksliniam ir praktiniam darbui aukščiausios kvalifikacijos kaimo plėtros administratorius, suteikiant teorinių ir analitinių viešojo administravimo žinių, ugdant mokslinių tyrimų, kaimo vystymosi politikos ir strateginio valdymo sprendimų formavimui ir įgyvendinimui būtinus gebėjimus. Studijuojant pagal šią programą mokomasi taikyti šiuolaikinius kaimo vystymosi valdymo principus ir metodus, valdyti institucinius pokyčius, inovatyviais, moksliniais ir taikomaisiais tyrimais pagrįsti kaimo vystymo sprendimus, savarankiškai ir profesionaliai spręsti kaimo plėtros politikos ir administravimo problemas darnumo kontekste.

Skaityti daugiau