Kokią įtaką daro jūsų vykdomi projektai?

2018m. gegužės 16-17 dienomis Bonos mieste, Vokietijoje vyko tarptautinės bendradarbiavimo veiklos seminaras „Sklaida, tvarumas ir poveikis Erasmus+ strateginėse partnerystėse“, kurio metu buvo diskutuojama apie efektyvią projektų sklaidą, jų daromą poveikį, bei kaip užtikrinti projekto rezultatų ilgaamžiškumą. Seminarą organizavo Vokietijos nacionalinė agentūra aukštajam mokslui (DAAD). Jis buvo skirtas įvairių Europos Sąjungos šalių projektų koordinatoriams bei nacionalinių agentūrų atstovams.

Seminare dalyvavo ir VDU koordinuojamo projekto „ReOPEN: atvirojo mokymosi pripažinimas“ tyrėja Estela Daukšienė, kuri pristatė projekto metu sukurtus produktus – platformą atvirojo nuotolinio mokymosi organizavimui, mokomąsias medžiagas apie neformalių nuotolinio mokymosi kursų kūrimą bei pripažinimą, ir atvirus kursus. Seminare taip pat buvo dalinamasi patirtimi apie projektų sklaidos ypatumus, poveikio užtikrinimą ir rezultatų tęstinumą.

Pagrindinės seminare išsakytos idėjos:

  • naujos idėjos ir naujos žinios daro didesnį poveikį;
  • projekto sklaida turi būti suplanuota jau projekto pradžioje ir vykdoma viso projekto metu;
  • projektu daromas poveikis turi būti numatytas jau rašant projekto paraišką, tačiau jis taip pat turi būti aptariamas su partneriais nuo pat projekto pradžios;
  • siekiant, kad projektas turėtų poveikį reikia tiksliai apsibrėžti tikslinę grupę, turėti aiškią bendrą viziją ir jos siekti bendrai ir koordinuotai;
  • siekiant pokyčių būtina į projektą įtraukti institucijos administraciją, nors tai padaryti ir bene sunkiausia;
  • pasirinkta tema ir gerai suformuluota projekto idėja yra labai svarbi, nes ji pritraukia verslą ir kitus socialinius dalininkus;
  • aukštojo mokslo projektai sudaro sąlygas studentams ir dėstytojams išbandyti inovacijas.

Semiare pristatyti įrankiai ir plenariniai pristatymai atvirai pasiekiami renginio tinklalapyje (Documentation sekcijoje)