Atestacijos posėdžio rezultatai neformaliam švietimui

2017 m. balandžio 20 d. Inovatyvių studijų instituto organizuotame dalykų pritaikomumo nuotolinėms studijoms atestacijos posėdyje buvo vertinami ir atestuoti neformaliam švietimui skirti dalykai:

2-am lygui (mišrus nuotoliniui):

  • „Sutarčių teisė” (dėst. P. Astromskis)

3-am lygiui (nuotoliniui):

  • „Stiprios ir vertingos organizacijos kultūros formavimas” (dėst. S. Staniulienė)
  • „Dalykinis raštingumas” (dėst. A. Blažienė)
  • „Mokymasis darbo aplinkoje” (dėst. M. Teresevičienė)

Studijų dalykai, kurie buvo atestuoti 2-am (mišrus nuotoliniui) lygiui:

  • „Modernių organizacijų raida” (dėst. A. Stelmokienė)
  • „Kokybiniai politinės erdvės tyrimų metodai” (dėst. I. Unikaitė-Jakuntavičienė)