Dalykai pritaikyti nuotolinės studijoms

2020 m. gegužės 14 d. Inovatyvių studijų instituto organizuotame studijų dalykų pritaikomumo nuotolinėms studijoms 47-ajame atestacijos posėdyje buvo vertinami ir 2 bei 3 lygiams atestuoti šie VDU studijų dalykai:

 • Lietuvių tradicijos ir jų kaita (dėst. Laimutė Anglickienė, Giedrė Barkauskaitė),
 • Aplinkotyra (dėst. Irena Januškaitienė),
 • Pasaulio maisto ūkio ekonomika (dėst. Valdemaras Makutėnas),
 • Tarptautinė prekyba (dėst. Valdemaras Makutėnas),
 • Apskaitos teorijos (dėst. Danutė Zinkevičienė),
 • Finansinė apskaita 2 (dėst. Danutė Zinkevičienė),
 • Finansinė atskaitomybė (dėst. Danutė Zinkevičienė),
 • Žemės ūkio verslo subjektų apskaita (dėst. Danutė Zinkevičienė),
 • Finansų valdymo sprendimai verslo organizacijose (dėst. Asta Kamandulienė, Vilma Kazlauskienė),
 • Finansinis modeliavimas (dėst. Renata Legenzova, Asta Kamandulienė),
 • Japonų kalba ir kultūra 2 (dėst. Kristina Barancovaitė-Skindaravičienė),
 • Japonijos kultūros istorija (dėst.Kristina Barancovaitė-Skindaravičienė).