32-ojo atestacijos posėdžio rezultatai

2018 m. sausio 26 d. Inovatyvių studijų instituto organizuotame studijų dalykų pritaikomumo nuotolinėms studijoms atestacijos posėdyje buvo vertinami ir atestuoti šie studijų dalykai (2-am lygiui):

 • „Socialinis darbas sveikatos priežiūros sistemoje” (dėst. L. Danusevičienė, J. Gudliauskaitė – Godvadė)
 • „Žmogaus teisės ir socialinis darbas” (dėst. D. Snieškienė, J. Ruškus)
 • „Bakalauro baigiamojo darbo projektas” (dėst. R. Motiečienė)
 • „Supervizijos socialiniame darbe teorija ir praktika” (dėst. R. Naujanienė)
 • „Socialinio darbo profesinė praktika 1” (dėst. R. Naujanienė, J. Vyšniauskytė Rimkienė)
 • „Konsultavimo psichologija” (dėst. K. Žardeckaitė-Matulaitienė)
 • „Komunikacijos tyrimų metodologija” (dėst. K. Juraitė, N. Mažeikienė)
 • „Populiarioji ir vaizdo kultūra” anglų kalba (dėst. K. Juraitė, J.D. Mininger, A. Tereškinas)
 • „Globalizacija ir tarptautinė komunikacija” anglų kalba (dėst. A. Balčytienė)
 • „Viešosios komunikacijos kontekstai ir kultūros” (dėst. A. Balčytienė)
 • „Sveikatos priežiūros politika, etika ir teisė” (dėst. L. Gustainienė)
 • „Finansų apskaita” (dėst. R. Legenzova)
 • „Public finance” (dėst. A. Gaigalienė)
 • „Reklamos vadybos magistro baigiamasis darbas” (dėst. A. Pažėraitė)
 • „Santykių marketingas” (dėst. A. Pažėraitė)
 • „Rizikos ir krizių komunikacija” (dėst. I. Bunevičienė)
 • „Vadyba“ (dėst. S. Staniulienė)
 • „Sporto komunikacija“ anglų kalba (dėst. A.Kyguolienė, J.Kisieliauskas, V.Bičiūnaitė-Svobodienė)
 • „Sporto marketingas“ anglų kalba (dėst. A.Pažėraitė, L.Pilelienė)