Žemės ūkio verslo vadyba

Verslo vadybos srities magistrantūros studijų programa, skirta vykdyti mokslinius tyrimus, atlikti verslo subjektų funkcionavimo sąlygų, būdų ir formų, kuriamų struktūrų ir procesų bei taikomų priemonių ekonominį ir vadybinį vertinimą, tirti ir prognozuoti verslo tendencijas, formuoti verslo strategijas.