Žemės ūkio ekonomika

Socialinių mokslų srities magistrantūros studijų programa skirta ekonomiškai ir finansiškai pagrįsti žemės ūkio, maisto, pluošto ir bioenergijos produktų gamybos bei paskirstymo verslo ir politikos sprendimus, vertinti ir prognozuoti gamybos, rinkos bei investavimo riziką, inicijuoti ir diegti inovacijas vystant konkurencingą ir socialiai atsakingą verslą, vykdyti mokslinius ir taikomuosius tyrimus.