Kaip įstoti?

1.Iki 2021 m. spalio 15 dienos užpildyti asmeninius duomenis https://epasirasymas.vdu.lt susikuriant naują paskyrą.  Susikūrus paskyrą kartu pateikti šiuos skenuotus dokumentus:

  • brandos atestatą arba kitą vidurinį išsilavinimą patvirtinantį dokumentą. Jei esate įgijęs (-usi) aukštesnį išsilavinimą, pateikti tai patvirtinančius dokumentus;
  • brandos atestato priedą, kuriame pateikti gauti galutiniai įvertinimai;
  • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  • gyvenimo aprašymą (reikia, jei turima patirties švietimo arba informacinių technologijų taikymo srityje) pateikti prie kiti dokumentai.

2. Atvykstant į motyvacinį pokalbį, turėti su savimi:

3. 2021 m. spalio 19 dieną 10:00 val. dalyvauti  priėmimo komisijos posėdyje, kuris vyks vaizdo konferencijų būdu (dalyvavimas būtinas).

Priėmimo į programą 2021 metų taisyklės