Vytautas Lapėnas

vytautas.lapenas@vdu.lt

Vytautas Lapėnas yra įgijęs antros pakopos IT studijų laipsnį Kauno technologijos universitete.

Pagrindinės veiklos ISI – virtualių mokymo(si) aplinkų diegimas, tobulinimas, priežiūra, ISI informacinių sistemų administravimas, svetainių bei portalų kūrimas, jų integracija su virtualiomis mokymo(si) aplinkomis