Visos naujienos

Mokomoji medžiaga “Turinio projektav. virtualiam mobilumui”

Vytauto Didžiojo universiteto Inovatyvių studijų institutas įgyvendina projektą "Universitetų atvėrimas virtualiam mobilumui". Projekto metu numatyta parengti 10 magistro studijų dalykų virtualaus mobilumo mainams bei mokymo medžiagą dėstytojams, nuotolinio mokymo specialistams ir administracijos d...

18-ojo atestacijos posėdžio rezultatai

2015 m. balandžio 16 d. įvyko 18-asis „Nuotolinių studijų dalykų ekspertinio vertinimo darbo grupės“ posėdis, kuriame buvo atestuojami studijų dalykų pritaikomumas nuotolinėms studijoms ir virtualiam mobilumui. Buvo nuspręsta atestuoti nuotolinėms studijoms šiuos studijų dalykus: Anglų kalbo...

17-ojo atestacijos posėdžio rezultatai

2015 m. sausio 12 d. įvyko 17-asis „Nuotolinių studijų dalykų ekspertinio vertinimo darbo grupės“ posėdis, kuriame buvo atestuojami studijų dalykų pritaikomumas nuotolinėms studijoms ir virtualiam mobilumui. Buvo nuspręsta atestuoti nuotolinėms studijoms šiuos studijų dalykus: Kompiuterio ir...