Visos naujienos

Doktorantų simpoziumas EDEN kasmetinėje konferencijoje

2020 metų birželio 21 - 24 dienomis, Timisoaroje, Rumunijoje vyks Europos nuotolinio ir e.mokymosi tinklo (EDEN) kasmetinė metinė konferencija. Konferencijos metu, birželio 21 dieną, vyks doktorantų simpoziumas, skirtas skatinti patirties ir žinių mainus e. mokymosi technologijų srityje, kuriant dis...

Atviro švietimo savaitė kovo 2-6 dienomis

Prisidedant prie Europos komisijos iniciatyvos „Atviresnis švietimas“,  Europos nuotolinis ir e.mokymosi tinklas (EDEN), kaip ir kas met, taip ir šiemet kovo 2-6 diemonis organizuoja Nacionalinę atviresnio švietimo savaitę 2020 (angl. Open Education Week 2020). Šios savaitės metu bus diskutuojama...

Dalykai pritaikyti nuotolinėms studijoms (02-13 posėdis)

2020 m. vasario 13 d. Inovatyvių studijų instituto organizuotame studijų dalykų pritaikomumo nuotolinėms studijoms 45-ajame atestacijos posėdyje buvo vertinami ir 2 bei 3 lygiams atestuoti šie VDU studijų dalykai: Kalba ir tapatybė (dėst. Ineta Dabašinskienė), Anglų kalbos mokymo metodika (d...

Pradėta kurti strateginio planavimo ir vertinimo priemonė

2020 vasario 17- 18 dienomis, Briuselyje vyko projekto DIGI-HE – strateginė priemonė Europos aukštojo mokslo institucijų skaitmeninimui partnerių susitikimas. Šiuo projektu siekiama sukurti strateginio planavimo ir vertinimo priemonę, kuri padėtų Europos aukštojo mokslo įstaigoms plėtoti ir stiprint...

Diskusija, kaip technologijos praturtina mokymąsi

2020 m. sausio 24 d., Birštone vykusioje Lietuvos nuotolinio ir e. mokymosi (LieDM) asociacijos mokslinėje-praktinėje konferencijoje Atviras profesinis bendradarbiavimas buvo pristatoma ir diskutuojama apie atliktus tyrimus nagrinėjant, kaip technologijos praturtina ir pagerina mokymąsi bei inovacij...

Kviečiame registruotis į Moodle, Adobe Connect, AŠI mokymus

Kviečiame dėstytojus registruotis į mokymus bei tobulinti žinias nuotolinių studijų aplinkos galimybių panaudojimo, atvirų švietimo išteklių kūrimo, kūrybinių bendrijų licencijų naudojimo ir vaizdo paskaitų organizavimo klausimais. Mokymai vyks: Kaune, Vilniuje ir Akademijoje. Kviečiame regist...