Visos naujienos

Nuotolinėms studijoms pritaikytų dalykų atestacijos posėdis

2020 m. balandžio 23 dieną 09:00 val. Inovatyvių studijų institute įvyks „Nuotolinių studijų dalykų ekspertinio vertinimo darbo grupės“ posėdis, kuriame bus atestuojami studijų dalykai pritaikyti nuotolinėms studijoms, mišrioms nuotolinėms studijoms ar virtualiam mobilumui. Šioje komisijoje atestuo...

Dalykai pritaikyti nuotolinėms studijoms (01-28 posėdis)

2020 m. sausio 28 d. Inovatyvių studijų instituto organizuotame studijų dalykų pritaikomumo nuotolinėms studijoms 43-ajame atestacijos posėdyje buvo vertinami ir 2 bei 3 lygiams atestuoti šie studijų dalykai: Pasaulio lietuvių istorija (dėst. E.Balandis), Bendroji didaktika (dėst.G.Gedvilien...

Technologijų taikymas ir naudojimas švietime

2020 m. sausio 24 d., Birštone vykusioje Lietuvos nuotolinio ir e. mokymosi (LieDM) asociacijos mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Atviras profesinis bendradarbiavimas“ institucijos pasidalino savo patirtimi ir praktika apie technologijų taikymą bei naudojimą švietime.  Konferencijos dalyviai dis...

Pristatyti tarptautinio projekto rezultatai

2020 m. sausio 24 d., Birštone vykusioje Lietuvos nuotolinio ir e. mokymosi (LieDM) asociacijos mokslinėje-praktinėje konferencijoje Atviras profesinis bendradarbiavimas buvo pristatomi tyrimai ir jų rezultatai, susiję su technologijų naudojimu švietimo sistemoje, kaip jos padeda besimokančiajam sie...

Dalykai, pritaikyti nuotolinėms studijoms (2019-12-16)

2019 m. gruodžio 16 d. Inovatyvių studijų instituto organizuotame studijų dalykų pritaikomumo nuotolinėms studijoms 42-ajame atestacijos posėdyje buvo vertinami ir 2 lygiui atestuoti šie studijų dalykai: Žmonių išteklių valdymas versle (dėst. I.Bakanauskienė), Reklamos vadybos magistro baigi...

Nuotolinėms studijoms pritaikytų dalykų atestacijos posėdis

2020 m. sausio 28 dieną 09:00 val. ir vasario 13 dieną 09:00 val. Inovatyvių studijų institute įvyks „Nuotolinių studijų dalykų ekspertinio vertinimo darbo grupės“ posėdis, kuriame bus atestuojami studijų dalykai pritaikyti nuotolinėms studijoms, mišrioms nuotolinėms studijoms ar virtualiam mobilum...