Visos naujienos

639285

Patirties dalijimasis

VDU ISI direktorė ir Europos nuotolinio ir. e. mokymosi tinklo prezidentė Airina Volungevičienė dalinasi institucijos atsivėrimo panaudojant technologijas patirtimi Unesco IITE organizuojamoje konferencijoje - atvirose paskaitose „IKT švietimui ir darnaus vystymosi tikslams: inovacijos kokybei, atvi...

vm

Kviečiame registruotis į seminarą „Virtualus mobilumas“

Kas yra virtualus mobilumas? Daugumai mobilumas aukštajame moksle reiškia mainų programą bei kelionę į kitą šalį. Tačiau šiandien naudojamos skaitmeninės technologijos mokymuisi bei dalyvavimas skaitmeninėse bendruomenėse leidžia užtikrinti pilnavertį virtualų bendradarbiavimą ir dėstytojams, ir st...

Quality approve control

Studijų dalykų atestacija nuotolinėms studijoms 2016-09-28

2016 m. rugsėjo 28 dieną Inovatyvių studijų institute įvyks „Nuotolinių studijų dalykų ekspertinio vertinimo darbo grupės“ posėdis, kuriame bus atestuojami studijų dalykai pritaikyti nuotolinėms studijoms ir virtualiam mobilumui. Šioje komisijoje atestuoti dalykai sudaro dėstytojams galimybę moksli...

Pažangos juosta

Studijų dalyko pažangos stebėjimo juosta

Kad studentams ir dėstytojams būtų lengviau orientuotis studijų dalyko eigoje bei progrese siūlome naudoti Pažangos stebėjimo įrankius. Šie įrankiai leidžia: rankiniu būdu arba automatiškai pa(si)žymėti jau atliktas veiklas ar peržiūrėtus resursus; matyti būtinų sąlygų sąrašą kurį įvykdži...

Atestacijos posėdžio rezultatai

Rugpjūčio 24 d. Inovatyvių studijų instituto organizuotame studijų dalykų pritaikomumo nuotolinėms studijoms atestacijos posėdyje  buvo vertinami ir atestuoti  3-iam (pilnai nuotoliniam) lygiui šie studijų dalykai: „Anglų kalba B1“ (dėst. D.Pundziuvienė, Ž.Tamašauskaitė), „Anglų kalba B2“ (d...

Studijų dalyko formatas „Button“

Studijų dalyko formatas „Sugrupuotos temos“

VDU Moodle aplinkoje įdiegtas studijų dalyko formatas „Sugrupuotos temos“ (angl. Button format), kuris sukuria dalyke kartotekinį meniu bei leidžia suskirstyti dalyko temas pagal kartotekas. Studijų dalyko formatas patogus tuo, kad: kartotekai galima suteikti pavadinimą ir pasirinkti kiek te...