Visos naujienos

Pažangos juosta

Studijų dalyko pažangos stebėjimo juosta

Kad studentams ir dėstytojams būtų lengviau orientuotis studijų dalyko eigoje bei progrese siūlome naudoti Pažangos stebėjimo įrankius. Šie įrankiai leidžia: rankiniu būdu arba automatiškai pa(si)žymėti jau atliktas veiklas ar peržiūrėtus resursus; matyti būtinų sąlygų sąrašą kurį įvykdži...

Atestacijos posėdžio rezultatai

Rugpjūčio 24 d. Inovatyvių studijų instituto organizuotame studijų dalykų pritaikomumo nuotolinėms studijoms atestacijos posėdyje  buvo vertinami ir atestuoti  3-iam (pilnai nuotoliniam) lygiui šie studijų dalykai: „Anglų kalba B1“ (dėst. D.Pundziuvienė, Ž.Tamašauskaitė), „Anglų kalba B2“ (d...

Studijų dalyko formatas „Button“

Studijų dalyko formatas „Sugrupuotos temos“

VDU Moodle aplinkoje įdiegtas studijų dalyko formatas „Sugrupuotos temos“ (angl. Button format), kuris sukuria dalyke kartotekinį meniu bei leidžia suskirstyti dalyko temas pagal kartotekas. Studijų dalyko formatas patogus tuo, kad: kartotekai galima suteikti pavadinimą ir pasirinkti kiek te...

svit_programos_skrajute

Priėmimo posėdis į nuotolinių studijų programą

Kviečiame studijuoti tarpkryptinėje nuotolinių studijų bakalauro programoje „Švietimas ir informacinės technologijos“. 2016 m. rugpjūčio 22 d., 10 val., vyks priėmimo posėdį (K. Donelaičio g. 52 – 314B Kaunas). Dar galite pateikti dokumentus!...

erasmus+_vizitas

CEU Cardenal Herra universiteto atstovo vizitas institute

Vytauto Didžiojo universitete, 2016 m. rugpjūčio 8-12 dienomis lankėsi CEU Cardenal Herra universiteto atstovė Tarptautinių ryšių tarnybos, virtualaus mobilumo koordinatorė Guna Ciekurzne. Po vizito VDU tarptautinių ryšių tarnyboje, G. Ciekurzne lankėsi inovatyvių studijų institute kur mūsų speciali...

Airina Volungevičienė

Airina Volungevičienė išrinkta EDEN prezidente

Vytauto Didžiojo universiteto Inovatyvių studijų instituto direktorė Airina Volungevičienė išrinkta Europos nuotolinio ir e. mokymosi tinklo (EDEN) prezidente 3 metų kadencijai Budapešte 2016-06-15 vykusiame EDEN narių metiniame susirinkime. EDEN tinklas - 25 metus vienijantis daugiau nei 200 Europ...