Visos naujienos

student-2052868_640

Mokymai pedagogams gegužės 8-12 dienomis, Kaune

Mokymų metu bus skatinamas aukštųjų mokyklų dėstytojų ir profesinių mokyklų mokytojų bendradarbiavimas, rengiant aktyvų mokymąsi nuotoliniu būdu įtraukiant skaitmenines, socialines ir tarpkultūrines kompetencijas. Mokymų metu dalyviai dirbs grupėse pasirinkdami IKT įrankius ir projektuodami atvirą m...

Cable Green

Cable Green pristatymo įrašas apie atvirąsias licencijas

Siūlome pasinaudoti neeiline galimybe ir peržiūrėti Cable Green pranešimo įrašą! Atviresnio švietimo savaitės metu Cable Green pristatė atvirąsias licencijas bei atviruosius švietimo išteklius, pateikė pavyzdžių kaip įvairios organizacijos tapo atviresnėmis. Įrašas: https://connect.srce.hr/p9qkkm...

discuss-1702638_640

Kviečiame į susitikimą su dėstytojais 2017-03-31

Kviečiame dėstytojus susitikti bei aptarti mokomojo turinio parengimo progresą ir procesą, atsakyti į iškylančius klausimus apie Atvirųjų e-studijų paslaugos diegimą universitete. Į susitikimą kviečiami visi suinteresuoti dėstytojai, kurie norėtų dėstyti VDU Atvirųjų e-studijų portale (pasirengti...

27-tojo atestacijos posdėdžio rezultatai

2017 m. kovo 17 d. Inovatyvių studijų instituto organizuotame studijų dalykų pritaikomumo nuotolinėms studijoms atestacijos posėdyje buvo vertinami ir atestuoti  2-am pritaikomumo nuotolinėms studijoms (mišriam nuotoliniam) lygiui: „Tarptautinė privatinė teisė” (dėst. J.Grigienė) „Organizaci...

office-1209640_640

Neformaliajam švietimui skirtų dalykų atestacija 2017-04-20

2017 m. balandžio 20 dieną 9-11 val. V.Putvinskio 23-101 Inovatyvių studijų institutas organizuoja „Nuotolinių studijų dalykų ekspertinio vertinimo darbo grupės“ posėdį, kuriame bus atestuojami neformaliajam švietimui skirti dalykai pritaikyti nuotolinėms studijoms. Kviečiame dėstytojus teikti savo...

startup-594090_640

Studijų dalykų atestacija nuotolinėms studijoms 2017-03-17

2017 m. kovo 17 dieną 10 val. Inovatyvių studijų institute įvyks „Nuotolinių studijų dalykų ekspertinio vertinimo darbo grupės“ posėdis, kuriame bus atestuojami studijų dalykai pritaikyti nuotolinėms studijoms ir virtualiam mobilumui. Šioje komisijoje atestuoti dalykai sudaro dėstytojams galimybę m...