Visos naujienos

27-tojo atestacijos posdėdžio rezultatai

2017 m. kovo 17 d. Inovatyvių studijų instituto organizuotame studijų dalykų pritaikomumo nuotolinėms studijoms atestacijos posėdyje buvo vertinami ir atestuoti  2-am pritaikomumo nuotolinėms studijoms (mišriam nuotoliniam) lygiui: „Tarptautinė privatinė teisė” (dėst. J.Grigienė) „Organizaci...

office-1209640_640

Neformaliajam švietimui skirtų dalykų atestacija 2017-04-20

2017 m. balandžio 20 dieną 9-11 val. V.Putvinskio 23-101 Inovatyvių studijų institutas organizuoja „Nuotolinių studijų dalykų ekspertinio vertinimo darbo grupės“ posėdį, kuriame bus atestuojami neformaliajam švietimui skirti dalykai pritaikyti nuotolinėms studijoms. Kviečiame dėstytojus teikti savo...

startup-594090_640

Studijų dalykų atestacija nuotolinėms studijoms 2017-03-17

2017 m. kovo 17 dieną 10 val. Inovatyvių studijų institute įvyks „Nuotolinių studijų dalykų ekspertinio vertinimo darbo grupės“ posėdis, kuriame bus atestuojami studijų dalykai pritaikyti nuotolinėms studijoms ir virtualiam mobilumui. Šioje komisijoje atestuoti dalykai sudaro dėstytojams galimybę m...

^A94A9D15DC6087845AC95501B246EAA43CFECA06A6B5A67FBE^pimgpsh_fullsize_distr

Kviečiame dalyvauti atviroje švietimo savaitėje 2017

Kovo 27-31 dienomis vyksta atviro švietimo savaitė. Daugiau informacijos galite rasti svetainėje https://www.openeducationweek.org. Ypatingą dėmesį siūlome atkreipkti į gausų internetinių seminarų ir kitų renginių sąrašą https://www.openeducationweek.org/schedule/online...

nuotlines_studijos_universitte

Paskutinis priėmimo posėdis į nuotolines studijas 2016/2017

„Švietimas ir informacinės technologijos“ programa rengia aukštos profesinės kvalifikacijos andragogikos ir taikomosios informatikos specialistus, gebančius taikyti ir valdyti įvairias informacines technologijas skirtinguose švietimo bei verslo sektoriuose, planuoti ir rengti technologijomis grįstą ...

person-1990906_640

Kviečiame dėstytojus rengti dalykus skirtus visuomenei

Universitete atveriama nauja mokymosi paslauga - dalykai visuomenei nuotoliniu būdu. Kviečiame universiteto inovatyviuosius dėstytojus rengti trumpus (iki 5 savaičių trukmės) mokomuosius dalykus pritaikytus nuotoliniam mokymuisi įvairaus amžiaus asmenims. Naujasis atvirų studijų portalas bus pasieki...