Rankinis studentų priskyrimas

Vartotojų ir vaidmenų priskyrimas grupiu_ikona_2 – tai nuotolinių studijų aplinkos funkcija, leidžianti prie studijų dalyko priskirti papildomus vartotojus: dėstytojus, asistentus, referentus bei studentus.

Naudojantis šia funkcija prie studijų dalyko galima priskirti tik registruotus Moodle aplinkoje vartotojus.

Norėdami priskirti vartotoją prie studijų dalyko, turite:

  • prisijungti prie studijų dalyko VDU Moodle aplinkoje
  • iškviesti funkciją Valdymo (Administration) bloke -> Vartotojai (Users) -> Redaguoti sąrašą (Enrolled users)
  • naujai atverstoje lentelėje (dešinėje viršuje) pasirinkti funkciją Priskirti vaidmenis (Enrol users)
  • naujai atverstos lentelės apačioje laukelyje „Ieškoti“ (Search) įvesti ieškomo vartotojo vardą ir pavardę (arba studento ID). Nepamiršti paspausti klavišo ENTER (paieškai pradėti)
  • lentelės viršuje skiltyje Priskirti vaidmenis (Assign roles) -> pasirinkite norimą vaidmenį pvz.: Studentas (Student)
  • paspauskite mygtuką Įrašyti (Enrol), kai norimas vartotojas bus surastas ir jam bus parinktas vaidmuo sistemoje
  • Užbaikite registraciją paspaudžiant mygtuką Baigti registraciją (Finish enrolling users)