Rankinis studentų priskyrimas

Vartotojų ir vaidmenų priskyrimas grupiu_ikona_2 – tai nuotolinių studijų aplinkos funkcija, leidžianti prie studijų dalyko priskirti papildomus vartotojus: dėstytojus, asistentus, referentus bei studentus.

Naudojantis šia funkcija prie studijų dalyko galima priskirti tik registruotus Moodle aplinkoje vartotojus.

naudotojo priskyrimas prie studijų dalyko:

 1. Prisijunkite prie studijų dalyko VDU Moodle aplinkoje
 2. Pasirinkite Valdymo (Administration) bloke -> Vartotojai (Users) -> Redaguoti sąrašą (Enrolled users)
 3. Naujai atverstoje lentelėje (dešinėje viršuje) pasirinkite Priskirti vaidmenis (Enrol users)
 4. Atverstoje lentelėje  Registracijos pasirinkimai (Enrolment options) laukelyje Pasirinkti naudotoją (Select users) įveskite ieškomo naudotojo vardą ir pavardę (arba studento ID) ir pasirinkite jį paspausdami ant atsiradusio vartotojo tuo vardu pasiūlymo.
 5. Skiltyje Priskirti vaidmenis (Assign roles) pasirinkite norimą vaidmenį pvz.: Studentas (Student)

 6. Išskleiskite Rodyti daugiau (Show more) skiltį ir pasirinkite naudotojo įrašymo studijų dalyke trukmę (Įrašymo trukmė), studentas turi būti įrašytas iki semestro paskutinės dienos

  Trukmė nurodoma dienomis.
  Jas galite suskaičiuoti naudodami internetinį įrankį:
  https://www.timeanddate.com/date/duration.htmlNurodykite pabaigos datą:
  Rudens semestro sausio 30 d.
  Pavasario semestro birželio 30 d.
 7. Paspauskite Įregistruoti pasirinktus naudotojus ir junginius (Enrol selected users and cohorts) norėdami užbaigti registraciją.