Progreso įrankiai

Studijų dalyke siūlome naudoti studijų progreso/pažangos įrankius. Šie įrankiai suteikia galimybę studentams pa(si)žymėti perskaitytus resursus, peržiūrėtas nuorodas, atliktas veiklas. Studentui žymintis kuriamas vizualus progreso vaizdas (pažangos juosta). Dėstytojui suteikiama galimybė stebėti bendrą studijų dalyke esantį studentų progresą bei įvertinus galimas grėsmes paskatinti nepažangius studentus atskiromis žinutėmis bei priminimais.

Pažangos stebėjimo įrankiai leidžia:

 • rankiniu būdu arba automatiškai pa(si)žymėti jau atliktas veiklas ar peržiūrėtus resursus;
 • matyti aiškų būtinų sąlygų sąrašą, kurį įvykdžius studijų dalykas bus baigtas;
 • matyti procentinę studijų dalyko išbaigtumo išraišką bei grafinę pažangos juostą;

Įjungimas

Patikrinkite ar jūsų studijų dalyke yra įjungta galimybė naudoti pažangos stebėjimo įrankius. Studijų dalyke

Valdymas -> Studijų dalyko administravimas -> Redaguoti parametrus -> Išbaigtumo stebėjimas. Pažangos sekimas turi būti pasirinkta Taip.

Progreso įjungimas

Sąlygų kūrimas

Kuomet įsitikinate, kad įrankiai įjungti galite kurti studijų dalyko baigimo sąlygas. Veiklos/resurso redagavimo rėžime įjungti veiklos išbaigtumo sąlygas. Sąlygos priklauso nuo veiklos ar resurso rūšies.

Resursams galite parinkti – išbaigtumo stebėjimą rankinį arba automatinį. Taip pat nurodyti tikslią datą iki kada resursą reikia peržiūrėti/perskaityti.

Jei įjungtos automatinės sąlygos turi būti pasirinkta bent viena sąlyga kuri resursams yra viena – studentas turi peržiūrėti šią veiklą, kad ją užbaigtų. Tokiu atveju studentui peržiūrėjus resursą jis bus automatiškai užskaitytas kaip perskaitytas/peržiūrėtas.

Resurso išbaigumo sąlygos

Veikloms galite parinkti – išbaigtumo stebėjimą taip pat rankinį arba automatinį, bei nurodyti tikslią datą iki kada veiklą reikia atlikti.

Jei įjungtos automatinės sąlygos turi būti pasirinkta bent viena sąlyga. Skirtingoms veikloms pateikiama  skirtingos sąlygos.

Užduoties sąlygos:

 • Reikalauti peržiūros
  • Studentas turi peržiūrėti šią veiklą, kad ją užbaigtų
 • Reikalauti įvertinimo
  • Studentas turi gauti įvertinimą, kad užbaigtų šią veiklą
  • Studentas turi pateikti užduotį šiai veiklai, norėdamas ją užbaigti

Diskusijų forumo sąlygos:

 • Reikalauti peržiūros
  • Studentas turi peržiūrėti šią veiklą, kad ją užbaigtų
 • Reikalauti įvertinimo
  • Studentas turi gauti įvertinimą, kad užbaigtų šią veiklą
 • Reikalauti skelbimų
  • Studentas turi paskelbti diskusijų arba atsakymų į jas: X
 • Reikalauti diskusijų
  • Studentas turi sukurti diskusijas: X
 • Reikalauti atsakymų
  • Studentas turi skelbti atsakymus: X

Testo sąlygos:

 • Reikalauti peržiūros
  • Studentas turi peržiūrėti šią veiklą, kad ją užbaigtų
 • Reikalauti įvertinimo
  • Studentas turi gauti įvertinimą, kad užbaigtų šią veiklą
 • Turi gauti ne mažiau nei privalomas išlaikymo įvertinimą nustatytas teste

Pasirinkimo sąlygos:

 • Reikalauti peržiūros
  • Studentas turi peržiūrėti šią veiklą, kad ją užbaigtų
  • Rodyti užbaigtą, kai studentas pateikia pasirinkimą

Įjungus sąlygas prie resursų ir veiklų rodoma Automatinio sąlygų užbaigimo laukelis kur išpildžius sąlygas bus automatiškai pažymėtas varnele arba Rankinio sąlygų užbaigimo laukelis kur studentas pats sprendžia ar resursas/veikla jau peržiūrėti/atlikti ir pasižymėti varnele.

Sąlygų nustatymas studijų dalykui

Atlikus sąlygų įjungimą veiklose galime sukurti bendrą taisyklių rinkinį kada studijų dalyką galima laikyti baigtu.

Valdymas -> Studijų dalyko administravimas -> Pažangos stebėjimas. Šioje skiltyje turite pasirinkti Užbaigimo reikalavimą, kuris gali būti:

 • Studijų dalykas yra užbaigtas tuomet, kai yra įvykdytos visos sąlygos
  arba
 • Studijų dalykas yra užbaigtas tuomet, kai yra įvykdyta bent viena iš šių sąlygų

Galimos sekančios studijų dalyko baigimo sąlygos:

 • Atliktos atitinkamos veiklos ir peržiūrėti resursai
 • Kitų studijų dalykų užbaigimas
 • Studijavimas dalyke iki numatytos datos
 • Studijavimas dalyke ne mažiau nei X dienų
 • Savarankiškas išsiregistravimas iš dalyko
 • Gautas bendras galutinis įvertinimas ne mažiau nei X

Studijų progreso juosta

Kad studentai žinotų kokias sąlygas turi išpildyti jog dalykas būtų užbaigtas siūlome įjungti bloką Studijų dalyko išbaigtumo statusas.

Studijų užbaigtumo sąlygų blokas

Taip pat įjunkite Pažangos juostą kuri vizualiai atvaizduos kiekvienam studentui individualiai jo resursų ir veiklų atlikimo progresą.

Pažangos juosta

Pažangos juosto nustatymus galite keisti per bloko redagavimą.

Bloko redagavimas