Studentų lankomumas

Naudodami studentų lankomumo žymėjimo veiklą galite susikurti atskiras ar pasikartojančias susitikimų sesijas ir vėliau žymėti studentų lankomumą.

Dalyvavimo veiklos privalumai – momentinė lankomumo ataskaita.

Norint pradėti kurti šią veiklą eikite į studijų dalyką, įsijunkite redagavimo rėžimą (spausti Įjungti redagavimą). Viršutinėje temoje (Pagrindinė informacija), spausti Pridėti veiklą ar išteklių,  pasirinkti veiklą Studentų lankomumo žymėjimas.

Toliau suvesti reikiamą informaciją:

  • Įveskite veiklos Pavadinimą : Studentų lankomumas.
  • Skiltyje Įvertis pasirinkite, kad veikla nėra vertinama pažymint tipą -> Nėra.
  • Skiltyje Veiklos išbaigtumas pasirinkite Išbaigtumo stebėjimas -> Nenurodyti veiklos užbaigimo.

Spauskite Įrašyti ir rodyti.

2 žingsnis

Turite sukurti susitikimų sesijas. Spauskite Įtraukti užsiėmimą.

Atsivertusioje lentelėje norint sukurti

a) vienkartinį susitikimą įveskite datą, laiką ir spauskite Įtraukti.

b) pasikartojantį susitikimą įveskite pirmo susitikimo datą, laiką ir papildomai skiltyje Daukartiniai užsiėmimai parinkite papildomus nustatymus.

Paskaitos metu ar jai įvykus sužymėti studentų dalyvavimą. Prie atitinkamo užsiėmimo spauskite   (pateikti dalyvavimą). Atsivertusioje lentelėje pažymėkite studentus kurie:

  • Dalyvavo paskaitoje – D
  • Pavėlavo į paskaitą – P
  • Yra atleistas nuo paskaitų lankymo – A
  • Nedalyvavo paskaitoje – N

Parinkite atitinkamas reikšmes išsaugokite dalyvavimo sužymėjimą.

Jei šie parinkimai (D, P, A, N) jums netinka, galite pakeisti reikšmes kortelėje Statusų rinkiniai.

Apibendrintą informaciją apie lankomumą galite stebėti kortelėje Ataskaita.

 

Pastaba: jei studentas buvo įregistruotas į Moodle dalyką vėliau nei visa grupė, jo lankomumo negalėsite žymėti už praėjusias paskaitas. Tai galėsite daryti būsimose paskaitose.

Veikla gali būti naudojama ir aktyvumo paskaitose fiksavimui.