Kaimo plėtros administravimas

Verslo ir viešosios vadybos mokslų srities bakalauro studijų programa, skirta sparčiai besiplėtojančiai kaimo plėtros politikai ES ir Lietuvoje, kaimo ekonominiams ir socialiniams pokyčiams. Studijuojant pagal šią programą mokomasi analizuoti ir vertinti kaimo aplinką ir išteklius, rengti kaimo vietovių ir viešųjų institucijų plėtros strategijas, veiklos planus, viešąsias programas ir projektus, inicijuoti, valdyti bei prognozuoti kaimo vietovių socialinius ir ekonominius pokyčius darnumo kontekste.