Kaip įstoti?

1.Iki 2020 m. rugpjūčio 19 dienos užpildyti asmeninius duomenis https://epasirasymas.vdu.lt susikuriant naują paskyrą.  Susikūrus paskyrą kartu pateikti šiuos skenuotus dokumentus:

  • brandos atestatą arba kitą vidurinį išsilavinimą patvirtinantį dokumentą. Jei esate įgijęs (-usi) aukštesnį išsilavinimą, pateikti tai patvirtinančius dokumentus;
  • brandos atestato priedą, kuriame pateikti gauti galutiniai įvertinimai;
  • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  • gyvenimo aprašymą (reikia, jei turima patirties švietimo arba informacinių technologijų taikymo srityje) pateikti prie kiti dokumentai.

2. Atvykstant į motyvacinį pokalbį, turėti su savimi:

3. 2020 m. rugpjūčio 24 dieną 10:00 val. atvykti į priėmimo posėdį, V. Putvinskiko g. 23 – 503 Kaune. Jei negalite dalyvauti priėmimo posėdyje nurodytą dieną, rašykite adresu nuotolines@vdu.lt susiderinsime Jūsų dalyvavimą vaizdo konferencijų būdu (dalyvavimas būtinas).

Priėmimo į programą 2020 metų taisyklės