Marius Šadauskas

marius.sadauskas@vdu.lt

Marius ŠadauskasMarius Šadauskas 2009 metais įgijo informatikos bakalauro laipsnį, 2011 m. verslo informatikos magistro laipsnį Vytauto Didžiojo universitete.

Inovatyvių studijų institute nuo 2011 metų dirba vyriausiu specialistu. Pagrindinės veiklos sritys: serverių administravimas, virtualių mokymo(si) aplinkų diegimas, tobulinimas, priežiūra, ISI informacinių sistemų administravimas, svetainių bei portalų kūrimas, jų integracija su virualiomis mokymo(si) aplinkomis, tyrimai technologijų taikymo studijose srityje.

Marius taip pat veda mokymus universiteto dėstytojams apie Atviruosius Švietimo Išteklius (angl. Open Educational Resources) bei Kūrybinių bendrijų (angl. Creative Commons) licencijas.

Publikacijos, straipniai, realijos

Remote Experiments in Secondary Schools and Higher Education [EN], Marius Šadauskas, Airina Volungevičienė. Aukštųjų mokyklų vaiduo visuomenėje: iššūkiai, tendencijos ir perspektyvos, Alytus, Alytaus kolegija. ISSN 2029-9311. 2016. nr, 1(5), p. 228-234

Open Learning Approach with Remote Experiments [EN], Olga Dziabenko, Airina Volungevičienė, Marius Šadauskas. Profesinis rengimas: tyrimai ir realijos; Kaunas, Vytauto Didžiojo universitetas. ISSN 1392-6241. 2012, nr. 23, p.186-187