VDU dalyvaus EUA internetinių seminarų veikloje

Sausio 26 d. 14 val. Vytauto Didžiojo universitetas dalyvaus dar vienoje Europos universitetų asociacijos (EUA) seminarų internetu veikloje, kurioje kvies Europos sąjungos (ES) aukštąsias mokyklas dalyvauti „Teaching and Learning Forum“ veiklose, atliekant savanorišką savianalizę ir peržvelgiant, kaip aukštoji mokykla yra pasirengusi ir vykdo skaitmenizaciją bei nuotolines studijas.

 

Daugiau informacijos apie renginį ir registraciją į jį rasite čia

Pasiruošimas 2021PS: Vaizdo paskaitos

Prasidėjo pasiruošimas 2021 m. pavasario semestro nuotolinėms studijoms. Informuojame, jog universitete pagrindinis nuotolinių vaizdo paskaitų organizavimo įrankis yra MS Teams.

Siekiant užtikrinti nuotolinių studijų kokybę ir išvengti galimų trikdžių, kviečiame iš anksto aktyvuoti MS Teams vaizdo paskaitų kambarius studijų dalykuose Moodle aplinkoje. Informaciją kaip tai atlikti rasite naudotojo vadove.

Dėstytojai, kurie studijose praėjusį semestrą arba 2020 metų pavasario semestro metu naudojo Adobe Connect kambarius bus informuoti el. paštu asmeniškai apie licencijas ir prisijungimus pavasario semestro paskaitoms.

Kviečiame registruotis į Moodle, MS Teams, AŠI mokymus

Kviečiame dėstytojus registruotis į mokymus bei tobulinti žinias nuotolinių studijų aplinkos galimybių panaudojimo, atvirų švietimo išteklių kūrimo, kūrybinių bendrijų licencijų naudojimo ir vaizdo paskaitų organizavimo klausimais.

Mokymai vyks: nuotoliniu būdu (nuoroda bus atsiųsta užsiregistravusiems į mokymus). 

MOKYMŲ TEMOS

 • MS Teams įrankis vaizdo paskaitoms organizuoti ir vaizdo įrašams parengti. Mokymus ves: R. Čepauskienė, A. Stasiukynas
 • Studijų dalyko parengimas nuotolinėms studijoms (atestacija). Mokymus ves: E. Daukšienė, D. Urmonienė
 • Atviri švietimo ištekliai ir bendrosios licencijos. Mokymus ves: Marius Šadauskas
 • Kaip pažinti studentą ir padėti jam siekti geresnių mokymosi rezultatų (VDU Moodle priemonėmis). Mokymus ves: Danutė Pranckutė
 • Studentų skatinimas naudojant skaitmeninius ženkliukus. Mokymus ves: Danutė Pranckutė

Mokymų datas rasite registracijos formoje.

Kviečiame registruotis.

VDU naujų virtualių patalpų atidarymas 2020

Įgyvendinant projektą „Plačios aprėpties universiteto plėtotė universitetų tinklo pertvarkos kontekste“ (projekto nr. 09.3.1-ESFA-V-738-02-0001) siekiama išplėtoti plačios aprėpties universiteto modelį, atliepiant universitetų tinklo optimizavimo iššūkius Lietuvoje.

2020 m. pabaigoje sukurta virtuali didaktinė laboratorija skirta pedagogams, kurie nori savo mokomosiose veiklose parinkti ir taikyti besimokančiųjų užduotims bei veikloms įvairias skaitmenines priemones bei įrankius. Ši virtuali didaktinė laboratorija suteikia galimybę kurti skaitmeninį turinį, naudoti technologijas bendravimui tiek su besimokančiasiais, tiek su jų tėvais ar kitais pedagogais, naudoti technologijas ugdymo organizavimui, vertinimui bei savitikrai, savo veiklos stebėsenai ir tobulinimui.

https://edulab.vdu.lt

Virtualios didaktinės laboratorijos pristatymas

DISCO-VET pirmasis projekto partnerių susitikimas

2020 m. laprikčio 1 dieną prasidėjo tarptautinis Erasmus+ programos projektas Skaitmeniniai pažymėjimai ir atvirieji ženkleliai profesiniame ir aukštajame moksle (DISCO-VET) (projekto nr. 2020-1-HU01-KA202-078793). To pasėkoje gruodžio 14 d. buvo suorganizuotas pirmasis projekto partnerių susitikimas (nuotoliniu būdu), kurį organizavo projekto koordinatoriai Budapešto technologijos ir ekonomikos universitetas (Vengrija).

Susitkimo metu pristatyta bendra viso projekto koncepcija, apžvelgtos visų partnerių būsimos veiklos sritys bei siekiami rezultatai. Kiekvienas partneris pristatė veiklas, kurias koordinuos viso projekto metu. Bei aptarti pirmieji skubiausi darbai.

 

Rekomendacijos mokykloms. Ugdymas nuotoliniu būdu

2020 m. birželio-gruodžio mėn. Vytauto Didžiojo universiteto mokslininkai įgyvendino Lietuvos mokslų tarybos (LMTLT) finansuojamą Covid19 pandemijos pasekmių mažinimo tyrimų projektą „Ugdymas nuotoliniu būdu pandemijos ir kitų krizinių situacijų metu“ (sut.nr. S-COV-20-2), kurio metu buvo atlikta teorinė mokslinės literatūros šaltinių ir kitų šalių patirties analizė bei kokybinis tyrimas su Lietuvos mokyklų administracijos atstovais, mokytojais, mokiniais ir tėvais apie ugdymo nuotoliniu būdu patirtis.

Tyrimo rezultatuose išskirta: kokybės kriterijai ugdymo proceso organizavimui nuotoliniu būdu, apibendrintos mokyklų patirtys, išskirti sėkmei įtaką darantys veiksniai, parengtos nuotolinio ugdymo organizavimo rekomendacijos mokykloms.

Su parengtomis rekomendacijomis mokykloms dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu galite susipažinti čia.  Rekomendacijas ŠMSM ir mokyklų steigėjams rasite prie kitų projekto rezultatų

Maloniai kviečiame į projekto rezultatų ir rekomendacijų mokykloms, kaip organizuoti ugdymą nuotoliniu būdu pandemijos ir kitų krizinių situacijų metu pristatymo internetinį seminarą gruodžio 16 d., 14 val.

Su seminaro programa galima susipažinti čia. Renginio įrašą galima rasti čia

Gruodžio mėn. nuotolinėms studijoms atestuoti dalykai

2020 m. gruodžio 8 d. vykusiame dalykų pritaikomumo nuotolinėms studijoms posėdyje svarstyti ir nuotolinėms studijoms atestuoti šie studijų dalykai:

Pritaikyti pilnai nuotolinėms studijoms (III lygiui):

 1. “Operacijų valdymas”, dėst. Sonata Staniulienė ir Viktorija Grigaliūnaitė;
 2. “Organizacinė elgsena”, dėst. Sonata Staniulienė;
 3. “Sporto organizacijų valdymas”, dėst. Sonata Staniulienė;
 4. “Pedagogika”, dėst. Eglė Stasiūnaitienė ir Tetiana Ponomarenko;
 5. “Pedagoginė psichologija”, dėst. Eglė Stasiūnaitienė;
 6. “Bendroji pedagogika”, dėst. Eglė Stasiūnaitienė;
 7. “Japonų kalba ir kultūra I”, dėst. Simona Kumpė;
 8. “Vidaus auditas ir kontrolė”, dėst. Aurelija Kustienė;
 9. “Vandentieka”, dėst. Gražina Žibienė.

Pritaikyti mišrioms nuotolinėms studijoms (II lygiui):

 1. “Inovatyvūs reklamos sprendimai”, dėst. Aušra Pažėraitė ir Asta Kyguolienė;
 2. “Santykių ir patirčių marketingas”, dėst. Asta Kyguolienė ir Aušra Pažėraitė;
 3. “Verslo strategija”, dėst. Rita Bendaravičienė;
 4. “Organizacinis projektavimas”, dėst. Sonata Staniulienė;
 5. “Kalbos kultūra ir redagavimo pagrindai”, dėst. Erika Rimkutė;
 6. “Skandinavų kalbotyra”, dėst. Asta Kazlauskienė, Joris Kazlauskas, Simona Kostakovaitė ir Ugnė Vaičiulytė;
 7. “Logistikos valdymas”, dėst. Mindaugas Samuolaitis;
 8. “Viešųjų finansų valdymas”, dėst. Aušra Nausėdienė, Astrida Miceikienė ir Jūratė Savickienė.

Artimiausias dalykų, pritaikytų nuotolinėms studijoms vertinimo posėdis vyks  2021 m. vasario 9 d. teikimus pateikti iki sausio 25 d.).

Konferencija „Kokybiškų nuotolinių studijų įgyvendinimas“

2020 m. gruodžio 15 d. Studijų kokybės vertinimo centras organizuoja tarptautinę konferenciją tema „Kokybiškų nuotolinių studijų įgyvendinimas“.

Renginys yra skirtas aukštųjų mokyklų vadovams (rektoriams, direktoriams, studijų prorektoriams, tarptautinių ryšių, strateginės plėtros prorektoriams, direktorių pavaduotojams) bei vidurinės grandies administracijai (studijų ir tarptautinių reikalų skyrių vadovams), studentams, taip pat kitų švietimo srities organizacijų atstovams.

Konferencijos metu pranešimą skaitys ir VDU Inovatyvių studijų instituto direktorė prof. dr. Airina Volungevičienė.

Informaciją apie konferencijos pranešėjus ir konferencijos darbotvarkę rasite čia.

Konferencija vyks nuotoliniu būdu. Daugiau informacijos apie tarptautinę konferenciją galima rasti čia.

Neužsiregistravusiems dalyviams  yra sudaroma galimybė žiūrėti konferenciją per Studijų kokybės vertinimo centro socialinio tinklo facebook paskyrą @SKVCentras.

Akademinė etika organizuojant studijas nuotoliniu būdu

Etikos ir procedūrų komisija išleido gaires apie Akademinės etikos užtikrinimą organizuojant studijas nuotoliniu būdu. Šis dokumentas remiasi Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos inicijuoto ir 2020 m. rudenį atlikto tyrimo „Nuotolinio mokymo iššūkiai akademinei etikai COVID-19 pandemijos metu“ įžvalgomis apie Lietuvos mokslo ir studijų institucijų iššūkius pandemijos metu bei (iš)spręstas problemas organizuojant studijas nuotoliniu būdu.

Akademninės etikos užtikrinimo gaires galima rasti čia.

Taip pat primename, kad VDU Inovatyvių studijų institutas yra parengęs metodines rekomendacijas dėstytojams, kaip pasirengti atsiskaitymams nuotoliniu būdu. Metodinės rekomendacijos pateikiamos Moodle nuotolinių studijų aplinkoje.

Forumas apie naujus technologinius sprendimus

Ukrainos Charkovo IT klasteris organizuoja 5 tarptautinį forumą „NewEdu-2020 Tech Future in Focus“. Forume dalyvauja verslo ir mokslo, studijų bei švietimo organizacijos, kurios diskutuoja ir dalijasi naujais technologijų sprendimais.

Renginyje pranešimą skaito prof. Juozas Augutis ir prof. Airina Volungevičienė „Technologies to Ehance Education. Current Trends and Future Pespective

Renginio programą rasite čia