VDU prisijungė prie naujo projekto „Aktyvi klasė: Kaip paskatinti studentus būti aktyviais mokantis nuotoliniu būdu“

Vytauto Didžiojo universiteto komanda, atstovaujama ISI ir HMF atstovų, prisijungė kaip partneris ir dalyvauja tarptautiniame projekte „Aktyvi klasė: Kaip paskatinti studentus būti aktyviais mokantis nuotoliniu būdu“, kuris prasidėjo šių metų kovo mėn. Projekto metu planuoja sukurti metodologiją, kaip dėstytojai turi paskatinti studentus aktyviai mokytis nuotoliniu būdu, bus renkamos geriausios patirtys, dalinamasi pasiteisinusiais scenarijais. Projekto trukmė – 24mėn.

2021 m. balandžio 22 d. vyko pirmasis projekto partnerių susitikimas nuotoliniu būdu. Projekto veiklos glaudžiais siejasi su T4E universitetų aljanso projektu, tai skatins bendradarbiavimą ne tik tarp universiteto padalinių, bet ir bendradarbiavimą su kitais projektų partneriniais universitetais.

2021 m. balandžio mėn. nuotolinėms studijoms atestuoti dalykai

2021 m. balandžio 1 d. vykusiame dalykų pritaikomumo nuotolinėms studijoms posėdyje svarstyti ir nuotolinėms studijoms atestuoti šie studijų dalykai:

Pritaikyti pilnai nuotolinėms studijoms (III lygiui):

 1. “Žemės ūkio verslo strateginė vadyba”, dėst. Jurgita Zaleckienė;
 2. “Vadybos pagrindai”, dėst. Lina Marcinkevičiūtė;
 3. “Verslo komunikacija”, dėst. Lina Marcinkevičiūtė, Rasa Pranskūnienė;
 4. “Personalo mokymas organizacijoje”, dėst. Palmira Pečiuliauskienė;
 5. “Švietimo inovacijų valdymas”, dėst. Palmira Pečiuliauskienė, Lina Kaminskienė;
 6. “Anglų kalba. C1:tarpkultūrinė komunikacija”, dėst. Nemira Mačianskienė;
 7. “Apskaitos teorijos”, dėst. Danutė Zinkevičienė;
 8. „Žemės ūkio verslo subjektų apskaita“, dėst. Danutė Zinkevičienė;
 9. „Finansinė atskaitomybė“, dėst. Danutė Zinkevičienė;
 10. “Finansinės apskaitos kursinis darbas”, dėst. Danutė Zinkevičienė;
 11. “Tiriamasis darbas”, dėst. Asta Kyguolienė;
 12. „Šiuolaikinės kalbų mokymosi technologijos“, dėst. Nemira Mačianskienė, Estela Daukšienė;
 13. „Atsakingas IKT taikymas pradiniame ugdyme“, dėst. Estela Daukšienė.
 14. „Nekilnojamo turto vertinimas“, dėst.Vida Malienė;
 15. „Integruota marketingo komunikacija“, dėst. Kristina Zikienė;
 16. “Akvakultūra”, dėst. Gražina Žibienė.

Pristatyta tarptautinio projekto ataskaita

Prof. dr. Airina Volungevičienė kartu su DIGI-HE projekto partneriais dalyvavo pirmojoje internetinių seminarų „Peer Learning Activity 2“ dienoje. Seminaras organizuojamas pagal „Erasmus +“ finansuojamą projektą PROFFORMANCE – vertinimo įrankis ir aukštojo mokslo dėstytojų skatinimo sistemos “.

2021 m. kovo 4 d., Čekijos ministerijos organizuotame internetiniame renginyje dr. A. Volungevičienė parengė pristatymą tema: „Svarstymai apie skaitmeninio pažangaus mokymosi ir mokymo strateginius požiūrius“. Seminaro metu pristatyta DIGI-HE projekto ataskaita sukurta įgyvendinant „Erasmus +“ bendrai finansuojamą DIGI-HE projektą, kuriam vadovauja EUA (Europos universitetų asociacija), bendradarbiaudama su keturiais universitetais.

Ataskaitoje pateikiama 20 instrumentų, naudojamų visame pasaulyje, apžvalga, skirta technologijomis grindžiamo  mokymo(si), nuotolinių studijų ir skaitmenizacijos proceso aukštosiose mokyklose įsivertinimui. Publikacijoje pateikiami pastebėjimai apie institucijų naudojimąsi minėtais instrumentais, siekiant kokybės gerinimo ir skaitmeninių gebėjimų plėtojimo. Ataskaita skirta aukštojo mokslo institucijoms, taip pat politikos formuotojams, panašių instrumentų kūrėjams ir, apskritai, visiems tiems, kurie ieško informacijos apie tokias priemones.

Internetinio seminaro programą rasite čia.

Atviro švietimo savaitė kovo 1-5 dienomis

Prisidedant prie Europos komisijos iniciatyvos „Atviresnis švietimas“, Europos nuotolinis ir e. mokymosi tinklas (EDEN), kaip ir kasmet, taip ir šiemet kovo 1-5 dienomis organizuoja Nacionalinę atviresnio švietimo savaitę 2021 (angl. Open Education Week 2021).

Šios savaitės metu bus diskutuojama aktualiomis atvirojo ir nuotolinio mokymosi temomis. Kiekviena diena skirta vis kitam akcentui nuotolinio ir e. mokymosi sirtyje.

Daugiau informacijos apie šios savaitės renginius, tikslų webinarų laiką bei kiekvienos dienos moderatorius ir pranešėjus rasite Atviro švietimo savaitės svetainėje.

Kviečiame aktyviai dalyvauti!

Atviri nemokami kursai dėstytojams (anglų kalba)

Kovo 4 ir 7 dienomis Commonwealth of Learning organizuoja dėstytojams atvirus, nemokamus internetinius kursus.

Kursai yra organizuojami anglų kalba šiomis temomis:

Kviečiame dėstytojus registruotis ir dalyvauti.

2021 m. vasario mėn. nuotolinėms studijoms atestuoti dalykai

2021 m. vasario 9 d. vykusiame dalykų pritaikomumo nuotolinėms studijoms posėdyje svarstyti ir nuotolinėms studijoms atestuoti šie studijų dalykai:

Pritaikyti pilnai nuotolinėms studijoms (III lygiui):

 1. “Ugdymo turinio kūrimas ir valdymas”, dėst. Rasa Nedzinskaitė-Mačiūnienė;
 2. “Dalykinis rašymas anglų k.”, dėst. Žieda Tamašauskaitė;
 3. “Skandinavijos šalių tradicinė ir šiuolaikinė gyvensena”, dėst. Žieda Tamašauskaitė;
 4. “Žemės ūkio politika”, dėst. Vlada Vitunskienė;
 5. “Maisto ūkio ekonomika”, dėst. Valdemaras Makutėnas;
 6. “Anglų kalba A2”, dėst. Ilona Kildienė;
 7. “Anglų kalba B1”, dėst. Ilona Kildienė;
 8. „Anglų kalba. C1“, dėst. Aušra Jankauskaitė;
 9. „Vokiečių kalba B1.1“, dėst. Jūratė Andriuškevičienė
 10. “Tiriamasis darbas I”, dėst. Nina Klebanskaja, Renata Legenzova;
 11. “Tiriamasis darbas II”, dėst. Nina Klebanskaja, Renata Legenzova;
 12. „Multimedijos fizika“, dėst. Algirdas Deveikis;
 13. „Maisto mokslas“, dėst. Elvyra Jarienė, Aurelija Paulauskienė, Živilė Tarasevičienė;
 14. Matematika ir informatika“, dėst. Daiva Rimkuvienė.

Pritaikyti mišrioms nuotolinėms studijoms (II lygiui):

 1. “Įvadas į specialybę”, dėst. Vytenis Jankauskas ir Rasa Čingienė;
 2. “Mašinų remonto technologijos”, dėst. Vytenis Jankauskas;
 3. “Vidaus auditas ir kontrolė”, dėst. Aurelija Kustienė;
 4. “Logistikos verslo administravimas”, dėst. Aistė Čapienė;
 5. “Socialinių medijų analitika“, dėst. Judita Kasperiūnienė, Erinija Pranckevičienė;
 6. “Socialinių medijų analitika (anglų kalba)“, dėst. Judita Kasperiūnienė;
 7. „Žaidybinių aplinkų technologijos (anglų kalba)“, dėst. Judita Kasperiūnienė, Edgaras Ščiglinskas.

Artimiausias dalykų pritaikomumo nuotolinėms studijoms vertinimo posėdis vyks  2021 m. balandžio 1 d. (teikimus siųsti nuotolines@vdu.lt iki kovo 13 d., daugiau inforamcijos apie dalykų vertinimus rasite čia).

EDEN 2021 konferencija

2021 m. birželio 22–25 dienomis virtualiai Madride Europos nuotolinio ir e.mokymosi tinklas (EDEN) kartu su Nacionaliniu nuotolinio mokymo universitetu UNED organizuoja kasmetinę EDEN konferenciją.

EDEN jau ilgus metus remia pedagogus internetiniame ir nuotoliniame mokymesi, teikia forumus diskusijoms, mokymuisi ir tobulina gerąją patirtį šioje srityje. Ši pandemija nebuvo išimtis. Šių metų konferencija yra EDEN pastangų remti pedagogus tęsinys, suteikiantis erdvę tirti COVID-19 pandemijos metu iškilusias problemas ir įžvalgas.

Daugiau informacijos apie EDEN Europos nuotolinio mokymosi savaitės renginius, aptariamas temas, tikslų sesijų laiką bei kiekvienos dienos moderatorius ir pranešėjus rasite EDEN tinklo svetainėje. Taip pat, EDEN nuolat skelbia naujienas susijusias su konferencija: @EDEN25_Official (Twitter), European Distance and E-learning Network – EDEN (Facebook).

Kviečiame dalyvauti konferencijos renginiuose.

Nuotolinėms studijoms pritaikytų dalykų vertinimo posėdžiai

2021 m. studijų dalykų pritaikomumo nuotolinės studijoms vertinimo posėdžiai numatomi vasario 9 d., balandžio 1 d. ir gegužės 24 ir 28 d., birželio 17 d. 9:00 – 12:00 val. vaizdo konferencijų būdu (MS Teams nuorodą atsiųsime prieš dalyviams prieš posėdį). 

Kviečiame dėstytojus teikti savo dalykus atestacijai. Studijų padalinių teikimų lauksime el. paštu nuotolines@vdu.lt

 • vasario 9 dienos posėdžiui teikimų laukiame iki sausio 25 d.; 
 • balandžio 1 dienos posėdžiui teikimų laukiame iki kovo 13 d.;
 • gegužės 24 dienos posėdžiui teikimų laukiame iki gegužės 4 d.;
 • birželio 17 dienos posėdžiui teikimų laukiame iki birželio 2 d.;
 • rugpjūčio mėn posėdžiui (diena bus patikslinta) teikimų laukiame iki rugpjūčio 15 d.;
 • (kitų posėdžių datos bus skelbiamos vėliau)

Vytauto Didžiojo universitete bent du kartus metuose yra rengiami studijų dalykų, pritaikytų nuotolinėms, mišrioms nuotolinėms studijoms bei virtualiam mobilumui, kokybės vertinimo ir atestavimo posėdžiai. Šių posėdžių metu yra vertinami studijų dalykai, parengti VDU Moodle aplinkoje, dalyvaujant dėstančiam(-tiems) dėstytojui(-ams). Šiuose posėdžiuose atestuoti dalykai sudaro dėstytojams galimybę mokslinės veiklos lentelėse gauti 20-25 didaktinės veiklos taškus. Pirmą kartą dėstant III lygiui atestuotą dalyką, skaičiuojant dėstytojo krūvį taikomas 1,5 koeficientas. Ekspertų darbo grupė veikia rektoriaus įsakymu nuo 2016 m. gruodžio 9 d. Šiuo metu ją sudaro grupės vadovė doc. dr. A. Volungevičienė ir 44 nariai (darbo grupė).

Atestacijos procedūra:

 • Atestacijai teikiamas katedros vedėjo/programos vadovo vizuotas prašymas (šablonas)
 • Studijų dalykui priskiriami 2 darbo grupės ekspertai, kurie vertina dalyko pritaikomumą nuotolinėms studijoms užpildydami studijų dalyko vertinimo klausimyną  (klausimynas)
 • Posėdžio metu dėstytojas(-i) pristato studijų dalyką, ekspertai teikia grįžtamąjį ryšį. Dėstytojo dalyvavimas posėdyje yra būtinas, kitu atveju dalykas nesvarstomas.
 • Esant studijų dalyko pritaikomumo įvertinimui aukštesniam nei 90% studijų dalykas atestuojamas nuotolinėms studijoms;
  50% – 89% gali būti atestuojamas mišrioms nuotolinėms studijoms.

VDU dalyvavo regiant tarptautinio projekto ataskaitą

VDU dalyvavo regiant tarptautinio  projekto DIGI-HE – strateginė priemonė Europos aukštojo mokslo institutcijų skaitmeninimui ataskaitą.  Šio projekto tikslas – sukurti strateginio planavimo ir vertinimo priemonę, kuri padėtų Europos aukštojo mokslo įstaigoms plėtoti ir stiprinti jų strateginį požiūrį į skaitmeninimą.

Prof. dr. Airina Volungečienė ir VDU doktorantė Rasa Greenspon kartu su DIGI-HE projekto partneriais, parengė projekto ataskaitą. Ataskaita sukurta įgyvendinant „Erasmus +“ bendrai finansuojamą DIGI-HE projektą, kuriam vadovauja EUA (Europos universitetų asociacija), bendradarbiaudama su keturiais universitetais.

Ataskaitoje pateikiama 20 instrumentų, naudojamų visame pasaulyje, apžvalga, skirta technologijomis grindžiamo  mokymo(si), nuotolinių studijų ir skaitmenizacijos proceso aukštosiose mokyklose įsivertinimui. Publikacijoje pateikiami pastebėjimai apie institucijų naudojimąsi minėtais instrumentais, siekiant kokybės gerinimo ir skaitmeninių gebėjimų plėtojimo. Ataskaita skirta aukštojo mokslo institucijoms, taip pat politikos formuotojams, panašių instrumentų kūrėjams ir, apskritai, visiems tiems, kurie ieško informacijos apie tokias priemones.

Nuoroda į leidinį: Developing a high performance digital education ecosystem

VDU dalyvaus EUA internetinių seminarų veikloje

Sausio 26 d. 14 val. Vytauto Didžiojo universitetas dalyvaus dar vienoje Europos universitetų asociacijos (EUA) seminarų internetu veikloje, kurioje kvies Europos sąjungos (ES) aukštąsias mokyklas dalyvauti „Teaching and Learning Forum“ veiklose, atliekant savanorišką savianalizę ir peržvelgiant, kaip aukštoji mokykla yra pasirengusi ir vykdo skaitmenizaciją bei nuotolines studijas.

Renginys jau įvyko, kviečiame peržiūrėti internetinio seminaro įrašą